معاونت آموزشی

قابل توجه استادان محترم عضو هیات علمی،فرم ارتقاء سالیانه استادان

جهت در یافت فرم ارتقاء سالیانه استادان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان بر روی فایل ضمیمه کلیک بفرمایید

آخرین بروز رسانی در شنبه, 26 دی 1394

صفحه 1 از 5