معرفی کارشناس ارتباطات و اطلاع رسانی

شرح وظایف

توليد و درج اخبار در سايت خبري دانشگاه به همراه عكس هاي خبري به طور روزانه؛
مطالعه روزنامه هاي صبح و عصر و تهيه بريده جرايد به صورت روزانه جهت ارسال به هيأت رئيسه دانشگاه؛
برگزاری جلسات مصاحبه مطبوعاتی با مسؤولان دانشگاه؛
استفاده بهینه و خبررسانی به موقع با استفاده از سامانه پیامک دانشگاه؛
استفاده بهینه از سامانه دورنمای (فکس) دانشگاه جهت خبررسانی، برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات؛
ارسال اخبار و جوابيه به مطبوعات، صدا و سيما و خبرگزاری ها در صورت لزوم؛
پيگيري و دريافت اخبار و گزارش‌هاي منعكس‌شده در روزنامه‌هاي سراسري و محلي و خبرگزاري‌ها و آرشيو آنها؛
هماهنگي با واحدهاي مختلف دانشگاه بنا بر ضرورت به منظور تهيه گزارش و مصاحبه توسط خود و حتی خبرنگاران رسانه‌هاي جمعي؛
تهيه و تنظيم اخبار و گزارش‌هاي توليدي دانشگاه و ارسال آن به رسانه‌هاي جمعي متناسب با حوزه‌هاي تخصصي‌شان؛
پاسخگويي به نامه هاي الكترونيكي؛
پیگیری مجدانه و تاکید مصرانه به قسمتهای مختلف حقوقی دانشگاه به منظور ارائه اطلاعات مورد نیاز جهت تعبیه در سایت دانشگاه؛
بررسي مسائل و مشكلات مختلف سايت خبري دانشگاه و انعکاس آن به کارشناس سمعي- بصري و امور هنری- گرافیکی؛
تهيه و تدوين مطالب و هماهنگي با مؤسسه انتشارات و چاپ جهت چاپ گاهنامه خبري دانشگاه؛
روز آمدسازي و اصلاح و انتشار بروشور و كاتالوگ معرفي دانشگاه؛
اطلاع رسانی درباره انتصابات رخ داده در دانشگاه؛
همکاری مجدانه با کارشناس سمعي- بصري و امور هنری- گرافیکی؛ و
انجام و پيگيري ساير وظايف محوله ارجاعي از سوي مدير روابط عمومي دانشگاه همراه با ارائه گزارشهای ماهانه از فعالیتهای ماه گذشته.