رشته تحصیلی کاردانی ناپیوسته بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

رشته تحصیلی کاردانی ناپیوسته بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

 

 

 1. تربیت بدنی- مربیگری
 2. تربیت معلم آموزش دینی وعربی
 3. تربیت معلم آموزش ریاضی
 4. تربیت معلم آموزش زبان انگلیسی
 5. تربیت معلم آموزش علوم تجربی
 6. تربیت معلم آموزش وپرورش بتدایی
 7. تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
 8. حسابداری
 9. علمی کاربردی کتابداری واطلاع رسانی
 10. مدیریت بازرگانی
 11. مدیریت صنعتی جهانگردی –مدیریت جهانگردی
 12. تکنولوژی محیط زیست
 13. علمی کاربردی برق-قدرت- پست وانتقال
 14. علمی کاربردی برق-قدرت- توزیع
 15. علمی کاربردی برق-قدرت- تولید
 16. علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر
 17. کاردان فنی – برق – تاسیسات
 18. کاردان فنی برق – علائم الکترونیک
 19. کاردان فنی برق -الکترونیک
 20. کاردان فنی عمران -آب و فاضلاب
 21. کاردان فنی کارهای عمومی ساختمان
 22. کاردان فنی ماشین ابزار
 23. کاردان فنی مخابرات
 24. حفاظت ومرمت بناهای تاریخی
 25. معماری
 26. معماری سنتی
 27. هنرهای تجسمی- نقاشی