لیست رشته های تحصیلی بدون آزمون کارشناسی پیوسته واحد همددان

لیست رشته های تحصیلی بدون آزمون کارشناسی پیوسته  واحد همدان

 

 1. باستان شناسی
 2. تربیت بدنی و علوم ورزشی
 3. تربیت مترجم زبان انگلیسی
 4. جغرافیا طبیعی (ژئومورفولوژی)
 5. حسابداری
 6. حقوق
 7. راهنمایی و مشاوره
 8. روانشناسی -روانشناسی کودکان  استثنایی
 9. روانشناسی عمومی
 10. زبان فرانسه شا خه ادبی
 11. زبان وادبیات انگلیسی
 12. زبان وادبیات عربی
 13. زبان وادبیات فارسی
 14. علمی کاربردی مترجمی خبرانگلیسی
 15. علوم تربیتی- تکنولوژی آموزشی
 16. علوم تربیتی- مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
 17. علوم سیاسی
 18. فقه وحقوق اسلامی
 19. فلسفه وحکمت اسلامی
 20. کتابداری
 21. مدیریت بازرگانی
 22. ریاضی - ریاضی کاربردی
 23. زیست شناسی - علوم جانوری
 24. زیست شناسی مولکولی – میکروبیولوژی
 25. شیمی محض
 26. علوم کامپیوتری
 27. فیزیک – هسته ای
 28. فیزیک- اتمی
 29. فیزیک –حالت جامد
 30. مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست
 31. مهندسی صنایع
 32. علوم و صنایع غذایی
 33. مهندسی برق – الکترونیک
 34. مهندسی برق – قدرت
 35. مهندسی عمران
 36. مهندسی فناوری اطلاعاتIT
 37. مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
 38. مهندسی مکانیک
 39. مهندسی رباتیک
 40. شهرسازی
 41. مرمت و احیای بناهای تاریخی
 42. مهندسی شهرسازی
 43. مهندسی معماری
 44. نقاشی
 45. مرمت آثار تاریخی