اعضای هیات علمی

منتشر شده
سعید پیری
گروه معماری
منتشر شده
رویا تاج بخش
گروه باستانشناسی
منتشر شده
امین تاج بخشیان
گروه مرمت
منتشر شده
مهری تاجیک
گروه الهیات
منتشر شده
زهرا تبریزی
گروه زبان انگلیسی
منتشر شده
قاسم ترابی
گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل
منتشر شده
سید علی اصغر تروهید
گروه فیزیک و ژئوفیزیک
منتشر شده
سعید جامه بزرگی
گروه شیمی
منتشر شده
مسیب جاویدمهر
گروه حقوق
منتشر شده
حسين جدیدیان
گروه عمران
منتشر شده
علی جلالوند
گروه تربیت بدنی
منتشر شده
سارا جلالیان
گروه معماری
منتشر شده
شهروز جمالی
گروه ادبیات فارسی
منتشر شده
لیلا جمشیدی
گروه پرستاری
منتشر شده
علیرضا جهانگیری
رفتن به صفحه:
1 2 3 4 5
ورود اعضای هیات علمی