اعضای هیات علمی

منتشر شده
اعظم حکمی
گروه کامپیوتر
منتشر شده
یداله حکمی صفت
گروه حسابداری
منتشر شده
کامبیز حمیدی
گروه مدیریت
منتشر شده
غلامرضا خاکسار
گروه تربیت بدنی
منتشر شده
زهره خداکرمی
گروه پرستاری
منتشر شده
حمیده خداویسی
گروه تربیت بدنی
منتشر شده
زهرا خسروی دستگردی
گروه ادبیات فارسی
منتشر شده
گلرخ دانشگرمقدم
گروه معماری
منتشر شده
امید دژدار
گروه معماری
منتشر شده
کیانوش ذاکرحقیقی
گروه شهرسازی
منتشر شده
محمد راسخ مهند
گروه زبان انگلیسی
منتشر شده
مهدی راغب
گروه عمران
منتشر شده
سارا رجایی
گروه زیست شناسی
منتشر شده
جواد رجبی سلمان
گروه حقوق
منتشر شده
محمد رحمانی
گروه شهرسازی
رفتن به صفحه:
3 4 5 6 7
ورود اعضای هیات علمی