اعضای هیات علمی

منتشر شده
سمانه رحمتی فر
گروه حقوق
منتشر شده
جلال رحیمی
گروه علوم تربیتی و روانشناسی
منتشر شده
علی اصغر رحیمیون
گروه شهرسازی
منتشر شده
مرتضی رزاق پور
گروه ادبیات فارسی
منتشر شده
پریسا رزم آرا
گروه عمران
منتشر شده
وحید رستمی
گروه عمران
منتشر شده
علیرضا رضایی
گروه ریاضی
منتشر شده
علیرضا رضایی
گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل
منتشر شده
مرضیه رضوی کیا
گروه پرستاری
منتشر شده
فردین روزبهانی
گروه مکانیک
منتشر شده
محمدعلی روشنی نژاد
گروه زبان انگلیسی
منتشر شده
فرشته زارع اکباتانی
گروه پرستاری
منتشر شده
طیبه زارع زاده
گروه الهیات
منتشر شده
عیسی زارعی
گروه ریاضی
منتشر شده
زهرا زارعی
گروه فیزیک و ژئوفیزیک
رفتن به صفحه:
4 5 6 7 8
ورود اعضای هیات علمی