معرفی رشته حقوق

هرگاه خداوند بنده‌ای را گرامی کند،‌ او را در برپای داشتن حق (در میان مردم) یاری می‌کند.”این کلام امیر‌المؤمنان، رساتر از هر جمله دیگری بیانگر ارزش علم حقوق است. علمی که با حمایت از قانون و دفاع از حقوق محرومان، تلاش می‌کند تا در جامعه حق و عدالت حاکم شود.

در معرفی این علم باید گفت که هرگونه‌ روابط‌ اجتماعی‌ که‌ آثار حقوقی‌ از آن‌ ایجاد شود، موضوع‌ علم‌ حقوق‌ قرار می‌گیرد. این‌ روابط‌ می‌تواند مربوط‌ به‌ روابط‌ دولت‌ و مردم‌ باشد که‌ به‌ حقوق‌ عمومی‌ معروف‌ است‌ یا شامل‌ روابط‌ خصوصی‌ مردم‌ گردد که‌ حقوق‌ خصوصی‌ نامیده‌ می‌شود.

به‌ عبارت‌ دیگر حقوق‌ عمومی‌ شامل‌ حقوق‌ قوای‌ سه‌گانه‌ کشور، حاکمیت‌ و آنچه‌ که‌ مربوط‌ به‌ اداره‌ کشور است‌، می‌شود و حقوق‌ خصوصی‌ به‌ روابط‌ بین‌ خود مردم‌ می‌پردازد که‌ مهمترین‌ آنها روابط‌ تجاری‌ است‌ که‌ عامل‌ ایجاد رشته‌ حقوق‌ تجارت‌ شده‌ است‌ یا مسائل‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ مدنی‌ است‌ که‌ از آن‌ جمله‌ می‌توان‌ به‌ اموال‌، مالکیت‌، قراردادها، مسؤولیت‌هایی‌ که‌ اشخاص‌ در خطاهایی‌ که‌ مرتکب‌ می‌شوند برایشان‌ به‌ وجود می‌آید مثل‌ مسؤولیت‌ ناشی‌ از حوادث‌، قواعد مربوط‌ به‌ ارث‌، وصیت‌، ولادت‌، اقامتگاه‌ اشخاص‌ و ده‌ها مورد دیگر اشاره‌ کرد. همچنین‌ شاخه‌ای‌ از حقوق‌ به‌ روابط‌ بین‌المللی‌ می‌پردازد که‌ خود به‌ دو بخش‌ حقوق‌ روابط‌ بین‌الملل‌ عمومی‌ و خصوصی‌ تقسیم‌ می‌شود که‌ حقوق‌ روابط‌ بین‌الملل‌ عمومی‌ به‌ روابط‌ بین‌ دولت‌ها و سازمان‌های‌ بین‌المللی‌ می‌پردازد.

از جمله رشته‌های تحصیلی در مقطع کارشناسی رشته علوم انسانی ، رشته حقوق می‌باشد. این رشته در مقطع کارشناسی ارشد به نه گرایش حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خصوصی، حقوق مالکیت فکری، حقوق اقتصادی، حقوق محیط زیست، حقوق عمومی‌، حقوق بین‌الملل، حقوق تجارت بین‌الملل و حقوق بشر تقسیم می‌گردد‌‌.

کارشناسی حقوق این دانشگاه ازسال ۱۳۸۸ در جهت تامین نیروی متخصص و رفع نیازهای ضروری کشور تاسیس گردیده است. بطوری که دانش جویان پس ازسپری نمودن دوره کارشناسی و دانش اموختگی بتوانند با شرکت در آزمونهای ورودی به عنوان نیروهای متخصص در مشاغل ذیل فعالیت نمایند:

۱- قضاوت
۲- بازپرسی و دادیاری
۳- وکالت دعاوی کیفری ، خصوصی و عمومی
۴- سردفتری و دفتریاری دفاتر اسناد رسمی
۵- مشاوران حقوقی (مدیران و کارشناس حقوقی ) در وزارتخانه ها و موسسات دولتی و غیر دولتی
۶- مشاوران حقوقی درتنظیم قراردادهای اقتصادی و بازرگانی داخلی و خارجی
۷- کادر اداری قوه قضائیه، ادارات ثبت اسناد و املاک
۸- مشاور حقوقی‌ بانک‌ها و…

گروه حقوق این دانشگاه با داشتن هفت نفر عضوهیات علمی مجرب و همچنین با استفاده از اساتید مدعو متخصص ، تعداد کثیری از جوانان و علاقمندان به این رشته را آموزش داده و خوشبختانه تعدادی از دانش آموختگان این واحد دانشگاهی در آزمون های تحصیلات تکمیلی حائز رتبه گردیده و در دانشگاههای دولتی و آزاد اسلامی مدارج علمی خود را طی نموده اند و تعدادی نیز در آزمونهای معتبر همچون آزمون قضاوت و وکالت و…حائز رتبه گردیده و در حال حاصر درمنصب قضاوت و وکالت و سایر مشاغل حقوقی مشغول خدمت می باشند.

بازگشت