آشنایی با رشته صنایع غذایی

امروزه به دلیل تغییر سبک زندگی مردم، نیاز به مواد غذایی آماده وبسته‌بندی‌شده افزایش‌یافته و به همین دلیل رشته مهندسی علوم و صنایع غذائی در دنیا،از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

امروزه به دلیل تغییر سبک زندگی مردم، نیاز به مواد غذایی آماده وبسته‌بندی‌شده افزایش‌یافته و به همین دلیل رشته مهندسی علوم و صنایع غذائی در دنیا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است.

در راستای تبدیل مواد خام (اعم از محصولات کشاورزی و دامی) به مواد غذایی قابل‌مصرف و باارزش و نیز افزایش بهداشت محصولات غذائی، هرروز شاهد افزایش تعداد کارخانجات محصولات غذائی و تنوع آنها در دنیا و کشور هستیم.

برای اینکه محصولاتی سالم و باکیفیت به‌دست مصرف‌کننده برسد، باید کلیه مراحل تولید مواد غذایی اعم از استفاده از روش‌های بهینه در تولید مواد غذایی، طراحی مناسب برای تولید، سلامت مواد اولیه و محصولات تولیدی و … مورد کنترل قرار گیرد. این امور از وظایف متخصصین صنایع غذائی است.

مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای در راستای لزوم استخدام مهندسان صنایع غذائی در کارخانجات مواد غذائی به تصویب رسانده است، که بر اساس آن در صورت عدم به‌کارگیری این افراد، امکان فعالیت به واحد تولیدی داده نخواهد شد و این می‌تواند برای آینده شغلی دانش‌آموختگاناین رشته بسیار راهگشا شود.

رشته مهندسی علوم و صنایع غذائی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان از سال ۱۳۹۵ با تکیه‌بر اساتید مجرب و امکانات آموزشی مناسب با مجوز وزارت علوم راه‌اندازی شده است.

دو مقطع کارشناسی پیوسته با عنوان علوم و مهندسی صنایع غذائی و کارشناسی ناپیوسته با عنوان مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذائی در حال حاضر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان مشغول به فعالیت است.

دانش آموختگان مهندسی علوم و صنایع غذائیمی¬توانند با عناوینی همچون مدیر واحدهای صنعتی مواد غذائی، مدیر تولید واحدهای صنعتی مواد غذائی، مدیر کنترل کیفیت واحدهای صنایع غذائی، کارشناس آزمایشگاه در واحدهای صنایع غذائی، کارشناس متخصص در امر طراحی واحدهای صنایع غذائی، کارشناس اداره استاندارد، کارشناس تغذیه و بهداشت در مراکز دانشگاهی و بیمارستان‌ها، کارشناس رسمی دادگستری در امور صنایع غذائی و…. مشغول به‌کار شوند.

بازگشت