عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه برقاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

• 1388-1392-دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي، دكتري ، مهندسي برق قدرت ،گرايش ماشين هاي الکتريکي و الکترونيک قدرت، با معدل 18/38- رتبه اول آزمون ورودی
• 1386-1388-دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي، کارشناسي ارشد، مهندسي برق قدرت ،گرايش ماشين هاي الکتريکي و الکترونيک قدرت، با معدل 19/2- رتبه اول در دوره کاشناسی ارشد
• 1382-1386 دانشگاه تبريز، کارشناسي،مهندسي برق قدرت، با معدل 17/01
• 1381-1382 پيش دانشگاهي، مرکز آموزشي شهيد مدني همدان، با معدل 18/67
• 1377-1381 مرکز آموزشي شهيد مدني همدان، ديپلم رياضي فيزيک با معدل 18/12

1) عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی همدان از سال 1388 تا کنون - مدیر گروه تحصیلات تکمیلی برق از سال 93 تا کنون
2) جهاد دانشگاهی دانشگاه خواجه النصیرالدین طوسی – طراحی ساخت مبدل های قدرت از سال 1385 تا 1388
3) از سال1387 تاکنون- کارشناس ارشد بخش برق
• طراحی و تولید مدارک فنی پایه و نظارت بر طراحی تفصیلی پروژه چهار ایستگاه های تقویت فشار گاز (دهشیر- ندوشن – اردستان- کاشان)- شرکت مهندسین مشاور پی سنگ (MC)
• طراحی و تولید مدارک فنی پایه و نظارت بر طراحی تفصیلی پروژه ایستگاه تقویت فشار گاز پتاوه 4 - شرکت مهندسین مشاور پی سنگ
• طراحی و تولید مدارک فنی پایه و نظارت بر طراحی تفصیلی پروژه انبار نفت ملایر - شرکت مهندسین مشاور پی سنگ
• طراحی و تولید مدارک فنی پایه و نظارت بر طراحی تفصیلی پروژه انبار نفت گرگان- شرکت مهندسین مشاور پی سنگ
• پژوهش و فناوری پتروشیمی- واحد اراک ، پروژه های پژوهشی تحقیقاتی پلی اتیلن سنگین(HDPE) ، پای پروپیلن - پلی اتیلن(PP/PE) ، هیدرازین هیدرات ، آب اکسیژنه و فرئون. - شرکت مهندسین مشاور پی سنگ (MC)
4)مشاور شهرداري تهران در زمينه توليد پراكنده و انرژي هاي نو از سال 1390 تاكنون.
5)مدیر تحقیقات و توسعه شرکت منابع تغذیه الکترونیک PSP از سال 1392 تاکنون.
6) مدیر گروه تحصیلات تکمیلی گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان از سال 1393 تاکنون.

• استاد راهنماي بيش از 50 پايان نامه كارشناسي و کارشناسی ارشد و استاد مشاور در 30 پايان نامه كارشناسي ارشد و دکتری در زمينه برق قدرت.