عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه برقاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

• تالیف و چاپ کتاب ماشین های الکتریکی AC گردان در دانشگاه آزاد همدان.( کتاب برتر دانشگاه)
• ترجمه و چاپ کتاب آنالیز مدار مبتنی بر نرم افزار متلب در دانشگاه آزاد همدان.

مقالات چاپ شده در مجلات:

1) Alireza Jahangiri ,Ahmad Radan“Indirect Matrix Converter With Unity Voltage Transfer Ratio for AC to AC power Conversion”, Accepted in (Elsevier Journal -Electric power systems Research) 2013 (ISI indexed)

2) Alireza Jahangiri, Ahmad Radan “A Simplified and Fast DSP-CPLD-Based Implementation Method of Space Vector Modulation Applied in Indirect Matrix Converters “Accepted in European Power Electronics Journal. EPE Journal. 2013 (ISI indexed)

 

3) Alireza Jahangiri, Ahmad Radan, Mehdi Haghshenas " Average Modeling and Pole Placement Control of Indirect Matrix Converter for Three-Phase Power Conditioner" Accepted in (International review of Automatic Control journal) Italy

 

4) Alireza Jahangiri, Ahmad Radan,Mehdi Haghshenas " Synchronous Control of Indirect Matrix Converter for Three-Phase Power Conditioner with Output LC Filter "Accepted in (Elsevier Journal -Electric power systems Research) (ISI indexed)

5) Amir H. Kimiai-Asadi, H. Meyar-Naimi, A. Jahangiri, "A new controlled superconducting magnetic energy storage for dynamic stabilization of distributed generation in islanding mode of operation", European Transactions on Electrical Power (ETEP), 2017.

  • مقالات انتحاب شده در کنفرانس ها:

1)" طراحي و شبيه سازي يك كنترلر سنكرون جبرانساز براي مبدل ماتريسي غيرمستقيم بافيلترLC در خروجي و شرايط ولتاژهاي شبكه و بار نامتعادل" پذيرفته شده در هفدهين کنفرانس مهندسي برق ايران (ICEE 2009)

 

2) " Comparison of Three Switching Strategies for Indirect Matrix Converter"   Accepted in (EPE 2009 conference) Spain

 

3)" Stationary Frame Current Regulation of Indirect Matrix Converter with Power Factor Correction under Distorted Supply Voltage" Accepted in (IEEE conference) PEDSTC2010

 

4)" Eliminating Current Sensors of Indirect Matrix Converter using Neuro-Fuzzy Controller" Accepted in (EPE 2011 conference) UK

5) مدیر تحقیقات و توسعه شرکت منابع تغذیه الکترونیکPSP از سال 1392 تاکنون.