عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه علوم تجربی،زیست شناسی و صنایع شیمیاییدانشیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

کارشناسی: شیمی محض - دانشگاه بوعلی سینا - 1375
کارشناسی ارشد: شیمی معدنی - دانشگاه تهران - 1377
دکتری: شیمی معدنی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران - 1382

1 - شیمی محاسباتی
2 - بررسی مکانیزم واکنشهای شیمیایی
2 - سنتز و شناسایی لیگاند ها و کمپلکسهای معدنی جدید
3- کمومتریکس
4- اسپکتروسکوپی خصوصا X-Ray crystallography نهایتا و UV-Vis, FT-IR, Multinuclear NMR
5- جداسازی و شناسائی مواد موثره گیاهان دارویی

همدان
1351
34494025

• عضو بسیج دانشجویی دانشگاه تهران (2 سال )
• عضو بسیج استادان دانشگاه آزاد اسلامی (10 سال)
• عضو حلقه صالحین استادان دانشگاه آزاد اسلامی تویسرکان ( از سال 1389 )
• رییس شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان (از دیماه 1387)
• دبیر شورای هم اندیشی استادان و نخبگان شهرستان تویسرکان ( از سال 1387 )
• عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان تویسرکان (از سال 1387 تا 1392)
• عضو کمیته اجرایی کرسی های مناظره ، نقد و نظریه پردازی دانشگاه آزاد اسلامی اراک (از سال 1388)
• عضو کمیته منتخب منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی (3 سال)
• عضو کمیته منتخب منطقه 23 دانشگاه آزاد اسلامی (1 سال)
• عضو کمیته منتخب دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان (از سال 1391 تا کنون )
• عضو تشکل اسلامی-سیاسی رحمت (از سال 1391)
• عضو هیات اجرایی جذب استان همدان (از اولین دوره 1392)
• رییس هیات اجرایی جذب استان همدان (از 1392 تا کنون)
• عضو کمیسیون تخصصی تعببن صلاحیت عمومی اعضای هیت علمی استان همدان (با حکم شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال 1392 تا کنون)
• مسوول کمیته دانشجویی تذکر لسانی شهرستان تویسرکان
• عضو شورای فرهنگ عمومی استان همدان (از سال 1393)
• رییس شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
• رییس هیئت مدیره مجمع خیرین کتابخانه ساز استان همدان (از سال 1393 تا سال 1395)
• عضو مجمع خیرین ازدواج استان همدان (از سال 1393)