عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم انسانیگروه تربیت بدنیمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

1. دکتری بیومکانیک ورزشی دانشگاه بوعلی سینا 1395-1391
2. کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، سال84-1382
3. کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، سال82-1377
4. دیپلم تجربی، دبیرستان شهید حاجی بابایی، شهرستان همدان، سال76-1372

1. عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان - گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی - از سال 1385
2. رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان از سال 1395
3. معاونت آموزشی دانشجویی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان از سال 1391 تا 23/3/95
4. مسئول آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی همدان از 1/7/92
5. رئیس اداره پژوهش دانشکده ادبیات و علوم انسانی از سال 1386 تا 1388
6. رئیس هیئت ورزش های بیماران خاص استان همدان از سال 1382تا 1385 و 1387تا 1388
7. نایب رئیس هیئت ورزش کبدی استان همدان از سال 1382تا کنون
8. دبیر هیئت هاکی استان همدان از سال 1382تا 1385
9. دبیر کمیته ورزش های بومی و محلی استان از سال 1381تا 1387

1. کسب رتبه اول کنکور ورودی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در سال1382
2. کسب مقام اول مسابقات لیگ برتر هاکی کشور
3. کسب عنوان پژوهشگر برگزیده دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در سال 1390
4. کسب عنوان مدرس نمونه دانشکده علوم انسانی در سال 1391
5. کسب عنوان مدرس نمونه دانشکده علوم انسانی در سال 1392
6. کسب عنوان پژوهشگر برتر گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در سال 1392
7. کسب عنوان مقاله برتر، در سومین جشنواره فرهیختگان امام خمینی در سال 94 در دانشگاه آزاد اسلامی
8. کسب عنوان مقاله برتر، در ششمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 در دانشگاه آزاد اسلامی

3. کارگاه تخصصی Kistler در سوئیس سال 2011
4. کارگاه تخصصی EMG Myon در سوئیس سال 2011
5. مدیریت ورزشی، سازمان تربیت بدنی، تهران سال 1382
6. بهینه سازی روابط استاد و دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامی همدان سال 1387
7. TOEFL، دانشگاه آزاد اسلامی همدان سال 1388
8. اصول و مبانی مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی همدان سال 1387
9. تبیین خدمات دانشگاه آزاداسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی همدان سال 1386
10. آشنایی با آمار و نرم افزار SPSS، دانشگاه آزاد اسلامی همدان سال 1387
11. ارتباط چهره به چهره، دانشگاه آزاد اسلامی همدان سال 1387
12. آشنایی با قوانین و آیین نامه¬های پژوهشی، دانشگاه آزاد اسلامی همدان سال 1386
13. سازمان و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی همدان سال 1388
14. کاربرد EMG در حرکت شناسی، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، سال 1387
15. مقاله نویسی به زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی همدان سال 1388
16. آشنایی با آمار مقدماتی، دانشگاه آزاد اسلامی همدان سال 1388
17. آشنایی با امار و نرم افزار SPSS مقدماتی، دانشگاه آزاد اسلامی همدان سال 1388
18. چگونه از یک متن علمی اطلاعات استخراج کنیم؟ دانشگاه آزاد اسلامی همدان سال 1388
19. آشنایی با امار و نرم افزار SPSS پیشرفته، دانشگاه آزاد اسلامی همدان سال 1388
20. چگونه از یک متن علمی اطلاعات استخراج کنیم؟ ، دانشگاه آزاد اسلامی همدان سال 1392
21. سلامت کارکنان، دانشگاه آزاد اسلامی همدان سال 1392
22. آشنایی با نحوه نگارش توصیه نامه(CV) ، دانشگاه آزاد اسلامی همدان سال 1392
23. جنگ نرم، دانشگاه آزاد اسلامی همدان سال 1393