عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه کامپیوترمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

دکتري: مهندسي سيستم هاي نرم افزاري
کارشناسي ارشد: مهندسي فناوري اطلاعات - شبکه هاي کامپيوتري
کارشناسي: مهندسي نرم افزار

مولف 6جلد کتاب
اجراي 7طرح پژوهشي
ارائه حدود 100 مقاله علمي در مجلات معتبر، کنفرانس هاي بين المللي و ملي
راهنمايي و مشاوره بيش از 40 پايان نامه کارشناسي ارشد
ثبت يک اختراع و دو ايده برتر

شبکه هاي سنسور بيسيم
امنيت شبکه هاي کامپيوتري
مديريت و طراحي شبکه هاي کامپيوتري
سيستم هاي چند رسانه اي
کنترل ترافيک هوشمند

مدير گروه کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان
همدان
1361
08134481197

عضو شوراي تخصصي گروه کامپيوتر1384-1396
عضو شوراي تحصيلات تکميلي دانشکده فني مهندسي1396
عضو شوراي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان1392-1396.
عضو شوراي داوري طرح ها و برنامه هاي سازمان هاي مردم نهاد استان همدان 1396.
عضو کميته ناظر بر نشريات دانشگاهي 1390-1396
عضو جمعيت ايراني پيشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه 1390-1392.
عضو هيات فني مراکز مشاوره اطلاع رساني و خمات کارآفريني استان 1392.
عضو کميته نياز سنجي پژوهش استان همدان 1391- 1392.
عضو شوراي استاني نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه هاي استان همدان 1392-1396.
عضو سازمان نظام صنفی رایانه استان همدان 1388-1394.
عضو خانه مطبوعات استان همدان 1387-1396.