عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده هنر و معماریگروه معماریاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

دیپلم ریاضی فیزیک-المپیادی ریاضی-1368
کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه تهران-1375
دکترای تخصصی معماری از علوم و تحقیقات-1391

طراحی معماری و شهرسازی
پژوهش معماری و شهرسازی

هیات علمی دانشگاه
نوژه _ پایگاه سوم شکاری
1350

عضو هیأت تحریریه مجله هفت حصار
عضو کارگروه بررسی صلاحیت عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان - با حکم شورای عالی انقلاب فرهنگی - 1398
عضو کمیته انتصابات دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان - 1398
عضو هیأت اندیشه ورز و تعالی علوم انسانی و هنر استان همدان - 1398
مدیر گروه تحصيلات تکميلي معماري( ارشد و دکترا) از 1393 تا 1398
عضو کمیسیون ماده 5 استان همدان - از سال 1392
رئیس هسته پژوهشی معماری، مرکز رشد دانشگاه
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان
عضو شورای سیاست گذاری سازمان بسیج اساتید
عضو هیأت موسس پیوست نگاری فرهنگی استان همدان
عضو تشکل سیاسی رحمت از سال 1389
عضو کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی از سال 1396
عضو هيأت اجرايي پنجمين انتخابات هيأت مديره سازمان نظام مهندسي استان همدان
عضو کميته نهضت مطالعه مفيد استان همدان – از سال 1391 تا 9/9/1392
عضو انجمن کتابخانه های عمومی استان از سال 1396
عضو اصلي کارگروه پژوهش، فناوري و تحول اداري استان همدان – از سال 19/7/1390 تا 9/9/1392
عضو شوراي پژوهشي مرکز مطالعات و پژوهشهاي شوراي اسلامي دوره چهارم و پنجم شهر همدان از 1392
عضو کميته سيماي منظر شهرداري همدان – از سال 1390
عضو کميته سيماي منظر استان همدان – از سال 1393
عضو شورای فرهنگ عمومی استان همدان - 19/7/1390 تا 9/9/1392
عضو شوراي راهبردي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان – از 1389
عضو ستاد اجرايي نمازجمعه شهر همدان – از 1389
عضو انجمن اسلامی دانشگاه تهران از سال 1368 تا 1375
عضو جامعه مهندسان مشاور ایران از سال 1385