عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه عمراناستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

تحليل غير خطي سازه ها با استفاده از نرم افزار Seismostruct ، انتشارات دانش اترک، بهار 1394

اختراع دستگاه بارگذاري پي هاي کوچک مقياس در ارزيابي پي هاي تحت کشش و فشار
(در حال انجام امور ثبت در مالکيتهاي صنعتي)

  • وحيد رستمي، بررسي امپدانس پي هاي تحت ارتعاش در خاکهاي لايه اي، پنجمين کنفرانس بين المللي زلزله، پژوهشگاه بين المللي زلزله، تهران ايران، 1386
  • وحيد رستمي، محمد حسين باقري پور،
    Soil structure interaction for base isolated structures، کنفرانس بين المللي زلزله (يادواره زلزله بم)، کرمان، ايران، 1383
  • محمد حسين باقري پور، وحيد رستمي، ، تحليل جداسازهاي لرزه اي فونداسيونها با استفاده از روش المانهاي محدود، همايش سراسري عمران معماري و شهرسازي، کرمان، ايران، 1384
  • وحيد رستمي ، بررسي جايگاه فناوري اطلاعات در شرکتهاي عمراني، همايش منطقه اي فناوري اطلاعات، ملاير، ايران، 1389

6-Rostami V., Ghazavi M., Analysis of Seismic Bearing Capacity of Shallow Foundations on Geogrid-Reinforced Sand, 14ECEE, Ohrid, 2010

7-  وحيد رستمي، نقش فناوري اطلاعات در مهندسي عمران، همايش ملي يافته هاي نوين در مهندسي عمران، نجف آباد، ايران، اسفندماه1389

8- وحيد رستمي، بررسي عددي پاسخ ديناميکي پي هاي تحت ارتعاش در خاکهاي لايه لايه، همايش ملي يافته هاي نوين در مهندسي عمران، نجف آباد، ايران، اسفندماه1389

9- وحيد رستمي، ماني سجادي، پدرام گلجهاني، تاثير الاستيسيته پي بر ظرفيت باربري ديناميکي شالوده هاي نواري  مسلح شده با ژئوگريد، ششمين کنفرانس بين المللي زلزله، پژوهشگاه بين المللي زلزله، تهران، ايران،ارديبهشت ماه 1390

10- Rostami V., Ghazavi M. , Seismic Bearing Capacity of Shallow Foundations on Reinforced Clay , 6th  International Conference on Seismology and Earthquake Engineering , Tehran, Iran,1390

11- وحيد رستمي، کيارش لطفي، بررسي تأثير ضايعات پودر شيشه با دانه بندي مختلف بر مقاومت بتن، سومين کنفرانس ملي عمران شهري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج، سنندج ايران، آبان ماه 1390

12- وحيد رستمي، معصومه زجاجي، پيش بيني سختي خاک در شالوده هاي نواري تحت بار ديناميکي با استفاده از شبکه‌هاي عصبي‌مصنوعي، سومين کنفرانس ملي عمران شهري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج، سنندج، ايران، آبان ماه 1390

13- وحيد رستمي، محسن مسيحي، محمد بشارت، بررسي تاثير مسلح کننده هاي مايل بر رفتار پي هاي متکي بر خاک مسلح شده با ژئوگريد، نهمين کنگره بين المللي مهندسي عمران، اصفهان، ايران، ارديبهشت 91

14- وحيد رستمي, کاربرد شبکه عصبي مصنوعي درپيش بيني ظرفيت باربري خاک مسلح شده  با ژئوگريدهاي مايل، نهمين کنگره بين المللي مهندسي عمران، اصفهان، ايران، ارديبهشت 91

15- وحيد رستمي، اميررضا رستمي، مهدي فرخي،  مديريت جهادي اساس مديريت بحران، اولين همايش مديريت جهادي، تهران، ايران، تيرماه 1391

16- وحيد رستمي، کنترل ساخت و سازهاي غير مجاز  اولين گام در راه توسعه شهري، مجله آبادي، تيرماه 1390

17- وحيد رستمي، محمود قضاوي، محسن مسيحي، بکارگيري روشي نوين به منظور استفاده از ژئوسينستيکها در مسلح کردن خاکهاي سست با اصطکاک ناکافي، همايش منطقه اي افقهاي جديد در مهندسي عمران، دانشگاه آزاد اسلامي همدان، اسفندماه 91

18- وحيد رستمي، محمود قضاوي، اشکان جلالي، بررسي عددي و آزمايشگاهي ظرفيت باربري پي هاي واقع بر خاک رسي مسلح شده با ژئوسينستيکها به روش اصطکاک موثر، هفتمين کنگره ملي مهندسي عمران، داشگاه سيستان و بلوچستان، ارديبهشت 92

19- امير رضا گودرزي، وحيد رستمي، مقايسه نتايج عددي و تحليلي بر اندازه نيروهاي وارد بر لاينينگ با توجه به اندرکنش تونل و خاک پيرامون، اولين کنفرانس ملي مکانيک خاک و مهندسي پي، دانشگاه شهيد رجايي، تهران، آذرماه 93

20- وحيد رستمي، محمد امين بهادري، بررسي ظرفيت باربري پي هاي متکي بر ژئوسلها، اولين کنفرانس ملي مکانيک خاک و مهندسي پي، دانشگاه شهيد رجايي، تهران، آذرماه 93

21- وحيد رستمي، محمد امين بهادري، تاثير ابعاد ژئوسل بر ظرفيت باربري پي هاي نواري متکي بر خاک ماسه اي اشباع، دومين کنفرانس ملي مهندسي عمران، دانشگاه ملاير، ارديبهشت 94

22- بهروز صرافي، امير اسدياني، وحيد رستمي، بهينه سازي ديوار آب بند سدهاي خاکي با استفاده از الگوريتم ژنتيک، دومين کنفرانس ملي مهندسي عمران، دانشگاه ملاير، ارديبهشت 94

23- رامتين کمالي، امير اسدياني، وحيد رستمي، مدلسازي جريان نشت در سد آزاد، دومين کنفرانس ملي مهندسي عمران، دانشگاه ملاير، ارديبهشت 94

24- Rostami V., Ghazavi M, Analytical solution for calculating of bearing capacity of shallow foundations on geogrid-reinforced sand slope, IJST, Transactions of Civil Engineering, Vol. 39, No. C1, pp 167-182,2015