به اطلاع دانشجویان ارجمند می رساند مهلت حذف و اضافه و انتخاب واحد جامانده ها از امروز شنبه 30 بهمن تا فردا یکشنبه یکم اسفند ماه تمدید شد