لیست رشته های تحصیلی

رشته های کاردانی ناپیوسته

 • تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
 • تربیت معلم آموزش وپرورش بتدایی
 • تربیت معلم آموزش زبان انگلیسی
 • علمی کاربردی برق-قدرت
 • کاردان فنی برق -الکترونیک
 • کاردان فنی مخابرات
 • حسابداری
 • تربیت بدنی- مربیگری
 • تربیت معلم آموزش دینی وعربی
 • تربیت معلم آموزش ریاضی
 • تکنولوژی محیط زیست
 • تربیت معلم آموزش علوم تجربی
 • کاردان فنی عمران -آب و فاضلاب
 • کاردان فنی کارهای عمومی ساختمان
 • علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر
 • کادران فنی ماشین ابزار
 • علمی کاربردی کتابداری واطلاع رسانی
 • هنرهای تجسمی- نقاشی
 • معماری سنتی
 • معماری
 • مدیریت بازرگانی
 • حفاظت ومرمت بناهای تاریخی
 • مدیریت صنعت جهانگردی – مدیریت جهانگردی
 • کاردان فنی – برق - تاسیسات
 • کار دان فنی برق – علائم الکترونیک

رشته های کاردانی پیوسته

 • علمی کاربردی حسابداری
 • ساختمان
 • کامپیوتر
 • نقشه کشی معماری
 • تربیت بدنی
 • ساخت وتولید
 • مکانیک خودرو
 • صنایع شیمیایی
 • گرافیگ
 • هنرهای تجسمی (نقاشی )
 • الکترونیک
 • الکتروتکنیک

رشته های کارشناسی ناپیوسته

 • تربیت معلم زبان و ادبیات فارسی
 • آموزش و پرورش ابتدایی
 • (مهندسی تکنولوژی برق-گرایش شبکه های انتقال وتوزیع)
 • تربیت دبیرتربیت بدنی وعلوم ورزشی
 • علمی -کاربردی حسابداری
 • آموزش ریاضی
 • آموزش علوم تجربی
 • آموزش زبان انگلیسی
 • مهندسی تکنولوژی عمران
 • علمی- کاربردی کتابداری و اطلاع رسانی
 • مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر
 • آموزش دینی وعربی
 • محیط زیست
 • مهندسی تکنولوژی ساختمان
 • مهندسی تکنولوژی معماری
 • مکانیک – ساخت و تولید
 • مهندسی تکنولوژی الکترونیک
 • هنر های تجسمی
 • مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو
 • مهندسی تکنولوژی برق – قدرت

رشته های کارشناسی پیوسته

 • زبان وادبیات فارسی
 • پرستاری
 • باستان شناسی
 • تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • جغرافیا طبیعی (ژئومورفولوژی)
 • حسابداری
 • ریاضی - ریاضی کاربردی
 • شهرسازی
 • روانشناسی -روانشناسی کودکان استثنایی
 • علوم سیاسی
 • فقه وحقوق اسلامی
 • فلسفه وحکمت اسلامی
 • فیزیک –حالت جامد
 • فیزیک- اتمی
 • فیزیک – هسته ای
 • علوم تربیتی- تکنولوژی آموزشی
 • مهندسی عمران
 • تربیت مترجم زبان انگلیسی
 • علمی کاربردی مترجمی خبرانگلیسی
 • زبان وادبیات عربی
 • زبان وادبیات انگلیسی
 • زبان فرانسه شا خه ادبی
 • مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
 • کتابداری
 • زیست شناسی - علوم جانوری
 • مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست
 • مرمت و احیای بناهای تاریخی
 • مهندسی معماری
 • نقاشی
 • حقوق
 • علوم تربیتی- مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
 • مهندسی شهرسازی
 • روانشناسی عمومی
 • علوم کامپیوتری
 • زیست شناسی مولکولی – میکروبیلوژی
 • راهنمایی و مشاوره
 • مدیریت بازرگانی
 • مهندسی فناوری اطلاعات IT
 • شیمی محض
 • مهندسی مکانیک
 • مهندسی برق - قدرت
 • مهندسی برق- الکترونیک

 

رشته های کارشناسی ارشد

 • زبان وادبیات فارسی
 • حسابداری
 • ژئوفیزیک
 • فرهنگ و زبان های باستانی
 • علوم کتابداری واطلاع رسانی
 • مهندسی معماری
 • زیست شناسی- علوم جانوری
 • روانشناسی تربیتی
 • ریاضی کاربردی – آنالیز عددی
 • محیط زیست –آلودگیهای محیط زیست
 • طراحی و برنامه ریزی شهری
 • ادبیات عرب
 • فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • زیست شناسی جانوری - تکوین
 • ریاضی محض -جبر
 • آموزش زبان انگلیسی
 • مهندسی عمران – خاک وپی

 

رشته های دکتری

 • ادبیات فارسی
 • کتابداری و اطلاع رسانی

آخرین بروز رسانی: خرداد 1391