لیست رشته های تحصیلی

کاردانی ناپیوسته

 

 

 1. تربیت بدنی- مربیگری
 2. تربیت معلم آموزش دینی وعربی
 3. تربیت معلم آموزش ریاضی
 4. تربیت معلم آموزش زبان انگلیسی
 5. تربیت معلم آموزش علوم تجربی
 6. تربیت معلم آموزش وپرورش بتدایی
 7. تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
 8. تکنولوژی محیط زیست
 9. حسابداری
 10. حفاظت ومرمت بناهای تاریخی
 11. علمی کاربردی برق-قدرت- پست وانتقال
 12. علمی کاربردی برق-قدرت- توزیع
 13. علمی کاربردی برق-قدرت- تولید
 14. علمی کاربردی کتابداری واطلاع رسانی
 15. علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر
 16. کاردان فنی – برق – تاسیسات                                 22/12/88
 17. کاردان فنی برق – علائم الکترونیک                        22/12/88
 18. کاردان فنی برق -الکترونیک
 19. کاردان فنی عمران -آب و فاضلاب
 20. کاردان فنی کارهای عمومی ساختمان
 21. کاردان فنی ماشین ابزار
 22. کاردان فنی مخابرات
 23. مدیریت بازرگانی
 24. مدیریت صنعتی جهانگردی –مدیریت جهانگردی
 25. معماری
 26. معماری سنتی
 27. هنرهای تجسمی- نقاشی

 

 

کاردانی پیوسته

 

 1. علمی کاربردی حسابداری
 2. ساختمان
 3. کامپیوتر
 4. نقشه کشی معماری
 5. تربیت بدنی
 6. ساخت وتولید-قالب سازی
 7. مکانیک خودرو
 8. صنایع شیمیایی
 9. گرافیگ
 10. هنرهای تجسمی (نقاشی )
 11. الکترونیک
 12. الکتروتکنیک – برق صنعتی
 13. الکتروتکنیک – تاسیسات الکتریکی
 14. ساخت وتولید-ماشین افزار

 

 

 

کارشناسی ناپیوسته

 

 1. آموزش دینی وعربی
 2. آموزش ریاضی
 3. آموزش زبان انگلیسی
 4. آموزش علوم تجربی
 5. آموزش و پرورش ابتدایی
 6. تربیت دبیرتربیت بدنی وعلوم ورزشی
 7. تربیت معلم زبان و ادبیات فارسی
 8. علمی کاربردی  معماری
 9. علمی -کاربردی حسابداری
 10. علمی- کاربردی کتابداری و اطلاع رسانی
 11. محیط زیست
 12. مهندسی تکنولوژی الکترونیک
 13. مهندسی تکنولوژی برق – قدرت
 14. مهندسی تکنولوژی برق-گرایش شبکه های  انتقال وتوزیع
 15. مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید –قالب سازی
 16. مهندسی تکنولوژی ساختمان
 17. مهندسی تکنولوژی عمران
 18. مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو
 19. مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر
 20. هنر های تجسمی
 21. مهندسی تکنولوژی مخابرات – انتقال

 

 

 

کارشناسی پیوسته

 

 

 1. باستان شناسی
 2. پرستاری
 3. تربیت بدنی و علوم ورزشی
 4. تربیت مترجم زبان انگلیسی
 5. جغرافیا طبیعی (ژئومورفولوژی)
 6. حسابداری
 7. حقوق
 8. راهنمایی و مشاوره                                                                                6/5/88
 9. روانشناسی -روانشناسی کودکان  استثنایی
 10. روانشناسی عمومی                                                                                6/5/88
 11. ریاضی - ریاضی کاربردی
 12. زبان فرانسه شا خه ادبی
 13. زبان وادبیات انگلیسی
 14. زبان وادبیات عربی
 15. زبان وادبیات فارسی
 16. زیست شناسی - علوم جانوری
 17. زیست شناسی مولکولی – میکروبیلوژی                                            6/5/88
 18. شهرسازی
 19. شیمی محض                                                                                            12/2/90
 20. علمی کاربردی مترجمی خبرانگلیسی
 21. علوم تربیتی- تکنولوژی آموزشی
 22. علوم تربیتی- مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
 23. علوم سیاسی
 24. علوم کامپیوتری                                                                                     6/5/88
 25. فقه وحقوق اسلامی
 26. فلسفه وحکمت اسلامی
 27. فیزیک – هسته ای
 28. فیزیک- اتمی
 29. فیزیک –حالت جامد
 30. کتابداری
 31. مدیریت بازرگانی                                                                                22/12/88
 32. مرمت و احیای بناهای تاریخی
 33. مهندسی برق – الکترونیک
 34. مهندسی برق – قدرت
 35. مهندسی شهرسازی                                                                              6/5/88
 36. مهندسی عمران
 37. مهندسی فناوری اطلاعاتIT                                                                 12/2/90
 38. مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
 39. مهندسی معماری
 40. مهندسی مکانیک
 41. مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست
 42. نقاشی

 

 

 

کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

 

 1. ا لهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی *
 2. اندیشه های سیاسی در اسلام
 3. آموزش زبان انگلیسی *
 4. باستان شناسی
 5. برنامه ریزی شهری
 6. جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
 7. حسابداری  *
 8. حقوق جزا و جرم شناسی
 9. حقوق خصوصی
 10. روانشناسی بالینی
 11. روانشناسی تربیتی
 12. روانشناسی عمومی
 13. ریاضی - آموزش ریاضی
 14. ریاضی کاربردی
 15. ریاضی کاربردی – آنالیز عددی
 16. ریاضی محض – جبر
 17. زبان وادبیات عرب
 18. زبان وادبیات فارسی
 19. زیست شناسی - جانوری تکوینی گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی
 20. زیست شناسی – میکروبیولوژی
 21. زیست شناسی- علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
 22. ژئوفیزیک – گرانی سنجی
 23. شیمی – شیمی معدنی
 24. طراحی شهری
 25. علم اطلاعات و دانش شناسی *
 26. فرهنگ و زبان های باستانی
 27. فیزیک – حالت جامد
 28. فیزیک – ذرات بنیادی و نظریه میدانها
 29. فیزیک اتمی و ملکولی
 30. کامپیوتر- هوش مصنوعی
 31. مدیریت اجرایی
 32. مدیریت ورزشی
 33. معماری داخلی
 34. مهندسی برق - قدرت
 35. مهندسی عمران- ژئوتکنیک
 36. مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
 37. مهندسی معماری *
 38. مهندسی مکانیک طراحی کاربردی
 39. مهندسی منابع طیبعی - محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین
 40. مهندسی منابع طیبعی - محیط زیست –گرایش آلودگیهای محیط زیست
 41. باستان شناسی - گرایش پیش از تاریخ
 42. شیمی- گرایش شیمی معدنی
 43. مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیک

 

 

 

دکتری تخصصی

 

 1. ا لهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث
 2. ادبیات فارسی
 3. بیوشیمی
 4. تربیت بدنی و علوم ورزشی – مدیریت ورزشی
 5. حقوق بین الملل
 6. روابط بین الملل
 7. ریاضی کاربردی
 8. زیست شناسی – سلولی مولکولی
 9. علوم سیاسی – مسائل ایران
 10. فلسفه هنر
 11. فیزیک
 12. کتابداری واطلاع رسانی
 13. محیط زیست – آلودگی  محیط زیست
 14. مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی
 15. مدیریت دولتی
 16. مدیریت فناوری اطلاعات
 17. معماری
 18. مهندسی برق – قدرت
 19. مهندسی محیط زیست

 

 

 

 

آمار نهایی

کاردانی ناپیوسته 27

پیوسته 14


کارشناسی ناپیوسته 21

پیوسته 42


کارشناسی ارشد ناپیوسته 43

دکتری 19

 

جمع کل     166

آخرین بروز رسانی: 13دیماه  1393