لیست رشته های تحصیلی

رشته های کاردانی ناپیوسته

 • تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
 • تربیت معلم آموزش وپرورش بتدایی
 • تربیت معلم آموزش زبان انگلیسی
 • علمی کاربردی برق-قدرت- توزیع
 • کاردان فنی برق -الکترونیک
 • کاردان فنی مخابرات
 • حسابداری
 • تربیت بدنی- مربیگری
 • تربیت معلم آموزش دینی وعربی
 • تربیت معلم آموزش ریاضی
 • تکنولوژی محیط زیست
 • تربیت معلم آموزش علوم تجربی
 • کاردان فنی عمران -آب و فاضلاب
 • کاردان فنی کارهای عمومی ساختمان
 • علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر
 • کاردان فنی ماشین ابزار
 • علمی کاربردی کتابداری واطلاع رسانی
 • هنرهای تجسمی- نقاشی
 • معماری سنتی
 • معماری
 • مدیریت بازرگانی
 • حفاظت ومرمت بناهای تاریخی
 • مدیریت صنعتی جهانگردی –مدیریت جهانگردی
 • کاردان فنی – برق – تاسیسات
 • کاردان فنی برق – علائم الکترونیک
 • علمی کاربردی برق-قدرت- تولید
 • علمی کاربردی برق-قدرت- پست وانتقال

رشته های کاردانی پیوسته

 • علمی کاربردی حسابداری
 • ساختمان
 • کامپیوتر
 • نقشه کشی معماری
 • تربیت بدنی
 • ساخت وتولید-قالب سازی
 • مکانیک خودرو
 • صنایع شیمیایی
 • گرافیگ
 • هنرهای تجسمی (نقاشی )
 • الکترونیک
 • الکتروتکنیک – برق صنعتی
 • الکتروتکنیک – تاسیسات الکتریکی
 • ساخت وتولید-ماشین افزار

رشته های کارشناسی ناپیوسته

 • تربیت معلم زبان و ادبیات فارسی
 • آموزش و پرورش ابتدایی
 • (مهندسی تکنولوژی برق-گرایش شبکه های  انتقال وتوزیع)
 • تربیت دبیرتربیت بدنی وعلوم ورزشی
 • علمی -کاربردی حسابداری
 • آموزش ریاضی
 • آموزش علوم تجربی
 • آموزش زبان انگلیسی
 • مهندسی تکنولوژی عمران
 • علمی- کاربردی کتابداری و اطلاع رسانی
 • مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر
 • آموزش دینی وعربی
 • محیط زیست
 • مهندسی تکنولوژی ساختمان
 • علمی کاربردی  معماری
 • مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید –قالب سازی
 • مهندسی تکنولوژی الکترونیک
 • هنر های تجسمی
 • مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو
 • مهندسی تکنولوژی برق – قدرت

رشته های کارشناسی پیوسته

 • زبان وادبیات فارسی
 • پرستاری
 • باستان شناسی
 • تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • جغرافیا طبیعی (ژئومورفولوژی)
 • حسابداری
 • ریاضی - ریاضی کاربردی
 • شهرسازی
 • روانشناسی -روانشناسی کودکان  استثنایی
 • علوم سیاسی
 • فقه وحقوق اسلامی
 • فلسفه وحکمت اسلامی
 • فیزیک –حالت جامد
 • فیزیک- اتمی
 • فیزیک – هسته ای
 • علوم تربیتی- تکنولوژی آموزشی
 • مهندسی عمران
 • تربیت مترجم زبان انگلیسی
 • علمی کاربردی مترجمی خبرانگلیسی
 • زبان وادبیات عربی
 • زبان وادبیات انگلیسی
 • زبان فرانسه شا خه ادبی
 • مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
 • کتابداری
 • زیست شناسی - علوم جانوری
 • مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست
 • مرمت و احیای بناهای تاریخی
 • مهندسی معماری
 • نقاشی
 • حقوق
 • علوم تربیتی- مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
 • مهندسی شهرسازی
 • روانشناسی عمومی
 • علوم کامپیوتری
 • زیست شناسی مولکولی – میکروبیلوژی
 • راهنمایی و مشاوره
 • مدیریت بازرگانی
 • مهندسی فناوری اطلاعاتIT
 • شیمی محض
 • مهندسی مکانیک
 • مهندسی برق – قدرت
 • مهندسی برق – الکترونیک
 • رشته های کارشناسی ارشد

  • زبان وادبیات فارسی
  • حسابداری
  • ژئوفیزیک
  • فرهنگ و زبان های باستانی
  • علوم کتابداری واطلاع رسانی
  • مهندسی معماری
  • زیست شناسی- علوم جانوری
  • روانشناسی تربیتی
  • ریاضی کاربردی – آنالیز عددی
  • محیط زیست –آلودگیهای محیط زیست
  • طراحی و برنامه ریزی شهری
  • ادبیات عرب
  • فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • زیست شناسی جانوری تکوینی
  • ریاضی محض – جبر
  • آموزش زبان انگلیسی
  • مهندسی عمران-خاک وپی
  • محیط زیست -  ارزیابی و آمایش سرزمین
  • زیست شناسی- میکروبیولوژی

   

  رشته های دکتری

  • ادبیات فارسی
  • کتابداری و اطلاع رسانی

   

   

  آمار نهایی

  کاردانی ناپیوسته 27 41

  پیوسته 14


  کارشناسی ناپیوسته 20 62

  پیوسته 42


  کارشناسی ارشد ناپیوسته 19 19

  دکتری 2 2

   

  جمع کل          124

  آخرین بروز رسانی: تیرماه  1393