آرشیو اخبار پژوهشی اعتبار سنجی موفق اختراع عضو هیئت علمی واحد همدان
 
 

اعتبار سنجی موفق اختراع عضو هیئت علمی واحد همدان

اختراع عضو هیئت علمی واحد همدان تحت عنوان "فرایند کنترل واگرائی خاک‌های رسی با استفاده از سرباره‌های فولادسازی" توسط سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران مورد ارزیابی قرارگرفته و برای آن گواهی‌نامه اعتبار سنجی و امتیازدهی صادر گردید.

معاون پژوهشی و فناوری واحد همدان،  گفت: «فرایند کنترل واگرائی خاک‌های رسی با استفاده از سرباره‌های فولادسازی، روشی است که نقطه قوت آن دوستدار طبیعت بودن آن است.»

مهرداد چراغی کفت:« این اختراع که توسط امیررضا گودرزی عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی همدان به ثبت رسیده بود و با پیگیری‌های صورت گرفته از طرف دفتر ارتباط با صنعت واحد همدان سرانجام در تاریخ 9/9/95 توسط سازمان پژوهشی علمی و صنعتی ایران تحت اعتبار سنجی و امتیازدهی قرار گرفت.»

وی ادامه داد: «معاونت پژوهشی و فناوری واحد همدان به دنبال کیفی سازی فعالیت‌ها و تولید دستاوردهای اثربخشی هستم و این مسئله در حوزه اختراعات و مالکیت معنوی طرح‌ها و دستاوردها نیز صادق است.»