آرشیو اخبار پژوهشی تألیف کتاب«موفقیت در مقاله‌نویسی برای مجلات بین‌المللی» در دانشگاه آزاد اسلامی همدان
 
 

تألیف کتاب«موفقیت در مقاله‌نویسی برای مجلات بین‌المللی» در دانشگاه آزاد اسلامی همدان

کتاب «موفقیت در مقاله‌نویسی برای مجلات بین‌المللی  نمایه شده در ISI و Scopus و ISC»از سوی عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی همدان  و دانشجوی دکتری همین رشته در انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی همدان به زیور طبع آراسته شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی همدان، کتاب «موفقیت در مقاله‌نویسی برای مجلات بین‌المللی  نمایه شده در ISI و Scopus و ISC»  توسط علیرضا اسفندیاری مقدم عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی همدان و فرحناز نادر بیگی دانشجوی دکترای این رشته دانشگاه آزاد اسلامی همدان به رشته تحریر درآمده است.

در پیشگفتار این کتاب که به قلم رحمت‌الله فتاحی است آمده: می‌دانیم که یکی از الزامات فعالیت‌های اعضای هیئت علمی، انجام پژوهش و انتشار مقاله‌های باکیفیت در مجله‌های علمی در داخل و یا در سطح بین‌المللی است  و یکی از الزامات دفاع از پایان‌نامه و دانش‌آموختگی، تهیه و انتشار مقاله علمی از سوی دانشجویان است.

این الزامات موجب شده تا تولید علم ایران در مقایسه با گذشته و نیز در رقابت با سایر کشورها به‌سرعت رو به افزایش گذارد. درعین‌حال، آنچه مهم به شمار می‌رود و اکنون در چارچوب آئین‌نامه‌های ارتقای اعضای هیئت علمی مورد تأکید فراوان است، کیفیت و اثربخشی مقاله‌های منتشره است. در این زمینه، شاخص اصلی دانشگاه‌ها در ارزیابی کیفیت و اثربخشی، انتشار مقاله در مجله‌های معتبر و مورد تائید وزارت علوم و وزارت بهداشت، یعنی نمایه شدن مجله‌ها در حداقل یکی از پایگاه‌های استنادی جهانی همچون ISI و Scopus و در سطح داخلی، پایگاه ISC است.

در بخش دیگری از این پیش گفتار امده است: این الزام، گرچه مورد انتقاد برخی از دانشگاهیان، به‌ویژه در حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی قرارگرفته است، اما به هر شکل، یک واقعیت تلقی می‌شود. بسیاری از اعضای هیئت ‌علمی و دانشجویان ارشد و دکترا تلاش می‌کنند تا مقاله‌های خود را در مجله‌های مورد تائید پایگاه‌های استنادی به چاپ برسانند اما بخش عمده‌ای از آن‌ها در این راه موفق نمی‌شوند، زیرا مقاله‌های آن‌ها از معیارهای موردنظر فاصله‌دارند و به‌ اصطلاح، فاقد ارزشمندی برای انتشار در یک مجله معتبر تشخیص داده می‌شوند.

و در مقدمه این کتاب 170صفحه ای که در 5فصل با عناوین، پزوهش در آینه ای اکنون، مباحث چند، مهارت در اطلاع یابی ،پیشنیاز تحقیق،پایگاهای اطلاعاتی تمام متن و قوانین طلایی منتشر شده آمده است: جدای از اینکه انسان فطرتاً حقیقت‌جو، علم‌جو، دانش‌محور، دانایی‌گرا، و پژوهشگر است، آموزه‌های دینی (به‌ عنوان مثال، حقیقت‌جویی گمشده مؤمن است؛ هیچ امری بالاتر و پُراهمیت‌تر از تحقیق نیست

در بخش دیگری امده وقتی به ویژگیهای انسان قرن 21 یعنی استقلال، انعطاف‌پذیری، عزت نفس، بینش جهانی، آینده‌نگری، چندبُعدی‌نگری، توانایی شناخت خویش، توانایی غلبه بر انگیزه‌ها و رفتارهای نامطلوب، توانایی مقابله با ناکامی‌و ابهام، توانایی بقاء در شرایط دشوار، مهارت مشکل‌گشایی (حل مسأله)، حساسیت و اعتقاد به اجرای ارزش‌های اخلاقی، توانایی برقراری ارتباطات انسانی، مسؤولیت‌پذیری، مشارکت‌جویی، انطباق‌پذیری، واقعیت‌جویی، روحیه و مهارت جستجوگری، توانایی انجام پژوهش، و مهارت در یادگیری نگاه می‌کنیم درمی‌یابیم که هر یک، مستقیم یا غیر مستقیم با پژوهش سروکار دارند؛ و موارد فوق‌الذکر تنها اشارتی‌اند مبنی بر اینکه عرصه کرانه‌ناپیدای پژوهش، مهم بوده و اهمیت آن بر هیچ شخصی – اعم از حقیقی و حقوقی – پوشیده نیست.

با توجه به وجود منابع متعدد مرتبط با تولید علم، روش تحقیق، انتشار مقالات علمی‌ و نظایر آن‌ها، کتاب حاضر بنا ندارد به بازگویی یا بازنویسی مطالب مشابه پیشین بپردازد؛ اما با توجه به اهمیت بحث مقاله‌نویسی و انتشار در سطح بین‌المللی – که بیشتر بنام ISI شهره شده است – تمرکز اصلی روی برخی نکات کلیدی چگونگی انتشار موفق در مجلات معتبر بین‌المللی خواهد بود.

وجه تمایز اصلی این کتاب – و یا به بیان دقیق‌تر، این راهنما – با معدود موارد مشابه آنست که در حد امکان از اطناب متنی پرهیز شده، برای تفهیم مطالب مدنظر از تصاویر روزآمد، مرتبط و آگاهی‌بخش استفاده گردیده است.