آرشیو اخبار پژوهشی نخستين همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم در واحد همدان
 
 

نخستين همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم در واحد همدان

نخستين همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم در دانشگاه آزاد اسلامی همدان برگزار شد.
به گزارش اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی همدان، دبیر علمی اين همايش در آیین افتتاحیه نخستین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم با اشاره به اينکه از 1005 مقاله رسيده به دبیرخانه همايش 720 مقاله پذيرش شده است، گفت: مقالات ارائه شده در همايش در قالب چند نشست به صورت سخنراني و در دو نوبت به صورت پوستر ارائه گرديد.
دكتر حميرا آگاه گفت: علاقه مندان برای حضور در این همایش می توانستند حداكثر تا یكم بهمن ماه سال جاری اصل مقالات خود را با توجه به محورهای كشاورزی و توسعه پایدار، نقش استفاده بهینه از كود، سم، بذر، آب، انرژی، خاك در كشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، نقش آبهای نامتعارف در كشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، نقش مدیریت پسماندها در كشاورزی پایدار و تجمع زیستی آلاینده های محیطی در زنجیره غذایی به دبیرخانه این همایش ارسال كنند.
وی ادامه داد: بهره برداری بهینه از منابع آب و توسعه پایدار، بهینه سازی فرایند تولید محصولات كشاورزی و توسعه پایدار، سیستم های شبیه سازی در كشاورزی و توسعه پایدار، بهره برداری بهینه از منابع آب و خاك و توسعه پایدار، مدیریت تلفیقی آفات، بیماریهای گیاهی، علفهای هرز و توسعه پایدار، بیوتكنولوژی گیاهی و نقش آن در توسعه پایدار از دیگر محورهای این همایش است.
دکتر آگاه ضایعات محصولات كشاورزی و توسعه پایدار، خشكسالی و تاثیرات آن بر توسعه پایدار، سیستم های شبیه سازی در كشاورزی و توسعه پایدار، مدیریت اطلاعات خاك و نقش آن در توسعه پایدار، مكانیزاسیون و اتوماسیون كشاورزی و توسعه پایدار،كشاورزی زیستی (ارگانیك) و توسعه پایدار را از دیگر محورهای این همایش ملی برشمرد.
مدیر گروه علوم زیستی مؤسسه ملی اقیانوس شناسی ایران افزود: هواشناسی كشاورزی و توسعه پایدار، نهاده های تولید و محصولات كشاورزی، نظام بیمه ای محصولات كشاورزی و نقش آن در توسعه پایدار، تنوع زیستی و نقش آن در توسعه پایدار كشاورزی، گیاه پالایی و نقش آن در توسعه پایدار، فناوری های نوین در تولید و عرضه محصول سالم، بررسی اثرات كاربرد فناوری های نوین (هسته‌ای، بیوتكنولوژی و نانوتكنولوژی) در اصلاح روش‌های تولید، فناوری‌های نوین بسته‌بندی محصولات كشاورزی و دامی، نقش روشهای نوین در تولید محصول سالم نیز از دیگر محورهایی است كه علاقهمندان می توانستندآثارخود در این زمینه ها ارسال كنند.
وی افزود: فناوری های نوین در مدیریت نگهداری فرآورده های خام دامی، چالشهای مرتبط با فن آوری نوین در تولید محصول سالم، كاربرد نانو در توسعه پایداركشاورزی، كاربرد داده های رقمی ماهواره ای در شناسایی، پایش و مدیریت محصولات كشاورزی، محیط زیست و توسعه پایدار،كاربرد فناوری های نوین در محیط زیست و توسعه پایدار و سایر ایده های نوین در زمینه توسعه پایدار كشاورزی و محیط زیست نیز از دیگر محورهای این همایش است.
دبیر علمی نخستين همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم  با اشاره به تعریف فائو از توسعه پایدار، اشاره کرد: مدیریت و نگهداری منابع طبیعی و جهت بخشی تحولات فناوری و ساختار اداری به‌طوری که تأمین مداوم نیازهای بشری و رضایتمندی نسل حاضر و نسل‌های آینده را تضمین کند، از جمله موارد مهمیست که باید جدی گرفته شوند. چنین توسعه پایداری که در بخش‌های کشاورزی، جنگلداری و شیلات با حفاظت زمین، آب و ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری همراه است، تخریب محیط‌زیست را به همراه ندارد، از فناوری مناسب استفاده می‌کند، از نظر اقتصادی بالنده و پایدار و از نظر اجتماعی مورد قبول است.
وی تاکید کرد: خوشبختانه تیم علمی و کمیته داوران این همایش  نخبگان این عرصه بودند که توانستند با موشکافی و تیزبینی، تولیدات علمی و مقاله های ارسالی به این همایش را مورد بازبینی قرار دهند.