تسهیلات بانک مل جهت اعضاء محترم هیات علمی ( وام 60 میلیونی )

خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به تکمیل فرم مربوط به درخواست تسهیلات (وام) اقدام فرمایید و پس از اخذ پرینت و درج امضاء حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 3/11/95 فرم مذکور را حضوراً به کارگزینی هیات علمی واحد تحویل فرمایید . لازم به ذکر است اسامی نهایی بر اساس تاریخ استخدام ، اولویت بندی گردیده و از بین تقاضاهای واصله استخراج خواهد شد . با توجه به لزوم ارسال سریع اسامی به سازمان مرکزی به تقاضاهایی که پس از مهلت مقرر ارسال می گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .