دانشکده علوم انسانی

تاریخچه دانشکده
نظر به سوابق علمی و فرهنگی و اهمیت تاریخی شهر همدان، در پاسخ به خواست مردم فرهنگ دوست و ادب پرور همدان در سال 1385 دانشکده علوم انسانی به عنوان نخستین دانشکده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان تاسیس شد. در این دانشکده که با هدف گسترش آموزش عالی رشته های علوم انسانی در استان همدان تاسیس گردید، هم اکنون 37 کد رشته در مقاطع مختلف کاردانی تا دکتری تخصصی با بیش از 5000 نفر دانشجو دایر می باشد. تعداد 61 نفر استاد تمام وقت، 9 نفر استاد نیمه وقت و 159نفر استاد حق التدریس، در راستای اهداف تعیین شده آموزشی و پژوهشی، در حال همکاری با این دانشکده می باشند. تعداد کل کارمندان این دانشکده نیز 18 نفر می باشند که در حوزه های مختلف دانشکده در حال انجام وظیفه هستند.
نخستین رئیس این دانشکده، دکتر محمد رحمانی از اعضای هیأت علمی گروه جغرافیا تا شهریور ماه 1387 عهده دار این مسئولیت بود. پس از ایشان آقای جلال رحیمی از اعضای هیأت علمی گروه علوم تربیتی، این مسئولیت را تا اردیبهشت 1388 برعهده داشتند. سپس دکتر علی طاهری از اعضای هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی عهده دار ریاست دانشکده تا تیرماه 1389 بود. از این سال تا دیماه 1391 نیز دکتر علیرضا رضائی از اعضای هیأت علمی گروه علوم سیاسی عهده دار ریاست دانشکده علوم انسانی بودند که در پی انتصاب ایشان به عنوان رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان دکتر داوود زندی به عنوان ریاست دانشکده انتخاب گردیدند و در ادامه نیز در ابتدای سال 1393 دکتر علی غلامی مهرداد  به عنوان ریاست دانشکده معرفی گردید و در خرداد ماه سال 1395 نیز دکتر مجلسی به عنوان ریاست این دانشکده انتخاب شد

 

اهداف دانشکده
دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در راستای اهداف عالیه دانشگاه آزاد اسلامی و  چشم انداز تعیین شده در واحد همدان، در صدد است تا اهداف زیر را با شعار کیفی سازی آموزش و پژوهش دنبال نماید:
الف: پرورش استعدادها از طریق آموزش و پژوهش های علمی به منظور کمک به تجهیز و تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در سطح استانی و ملی.
ب: ایجاد امکانات پژوهشی به منظور شناخت و تحلیل پدیده های انسانی و اجتماعی، در جهت افزایش توان علمی در رشته های مختلف علوم انسانی و همسوئی با دیگر دانشکده ها و نهادهای مرتبط در سطح استانی برای دست یابی به راه حلهای عملیاتی و کاربردی منطبق بر اسناد توسعه ای استان و کشور.
ج: گسترش و تعمیم امکانات آموزشی و پژوهشی در زمینه علوم انسانی در سطح جامعه.
د: گسترش مقاطع تحصیلات تکمیلی و ایجاد رشته های تحصیلی، منطبق بر  آمایش آموزش عالی در استان همدان.

وظائف دانشکده
الف: آموزش دانشجویان در رشته های مختلف علوم انسانی مطابق با سرفصل هاي دروس و با توجه به ضوابط و
سياستهاي عالي آموزشي و پژوهشی ابلاغي از ناحيه دانشگاه.
ب: انجام پژوهشهای علمی بنیادی و کاربردی در رشته های مختلف علوم انسانی برحسب نیاز استان و کشور.
ج: تشکیل و برگزاری سمینارها، همایش ها و کنفرانس های علمی و آموزشی در سطوح مختلف منطقه ای، ملی و بین المللی.
د: ترجمه و تالیف کتب و  چاپ و نشر مجلات تخصصی در رشته های مختلف  علوم انسانی.
ه: بررسي و پیش بيني نيازهاي پرسنلي، تجهيزاتي، وسايل و لوازم مورد نیاز و پيگيري در خصوص تأمين نيازهاي ساليانه دانشكده.
و: رسيدگي به مشكلات آموزشي، پژوهشی و ... دانشجويان و ارايه راهنمايي هاي لازم .
ز: نظارت مستقيم بر حسن انجام وظايف مديران گروههاي آموزشي ذيربط.
ح: تهيه گزارشات و ارايه آمار و اطلاعات مورد نياز به مقامات مسؤول دانشگاه.
ط: ارايه خدمات آموزشي و تحقيقاتي به موسسات، نهادها و سازمانهای استان براساس سياستهاي دانشگاه