رشته های دانشکده علوم انسانی

نام گروه آموزشی نام مدیر گروه آموزشی کارشناس گروه آموزشی رشته های کارشناسی ارشد موجود در گروه مربوطه آدرس ایمیل مدیر گروه مربوطه
گروه ادبیات فارسی (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی) دکتر رضا صادقی شهپر آقای بهروز حشمتی ادبیات فارسی
(مقطع دکتری تخصصی این رشته در دانشکده دایر است)

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

 

گروه الهیات

(کارشناسی و کارشناسی ارشد)

دکتر طوبی اسکندرلو (کارشناسی و کارشناسی ارشد)

دکتر علی طاهری

(ارشد زبان و ادبیات عربی)

خانم فرشته بهرامی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

زبان و ادبیات عربی

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

گروه باستان شناسی (کارشناسی) دکتر رویا تاجبخش

خانم فرشته بهرامی

--------

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

گروه تربیت بدنی (کارشناسی و کارشناسی ارشد) آقای غلامرضا خاکساری

خانم فاطمه مریمی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

گروه حسابداری و مدیریت (کارشناسی و کارشناسی ارشد) آقای سیدعلی ملیحی (کارشناسی و کارشناسی ارشد)

خانم فاطمه کرمی (کاردانی)

خانم مریم ابوالفتحی (کارشناسی)

آقای بهروز حشمتی (کارشناسی ارشد)

حسابداری

مدیریت اجرایی

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

گروه حقوق
(کارشناسی و کارشناسی ارشد)

 

دکتر هادی سلیمانیان (کارشناسی و کارشناسی ارشد)

خانم مهری مظاهری

حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق خصوصی

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید
گروه روانشناسی وعلوم تربیتی (کارشناسی و کارشناسی ارشد) دکتر محسن احمدی طهور سلطانی

خانم زهره ناظمی

روانشناسی تربیتی

روانشناسی عمومی

روانشناسی بالینی

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

گروه زبان انگلیسی
(کارشناسی و کارشناسی ارشد)
دکتر علی غلامی مهرداد

خانم پریسا یاری مقدم

آموزش زبان انگلیسی

فرهنگ و زبانهای باستان

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

گروه علوم سیاسی و جغرافیا (کارشناسی و کارشناسی ارشد) دکتر عباس صالحی (کارشناسی)
دکتر محمد رحمانی
(کارشناسی ارشد)

خانم پریسا یاری مقدم
(علوم سیاسی)

خانم فاطمه مریمی
(جغرافیا و توریسم)

برنامه ریزی توریسم آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

mohammad.rahmani @ gmail.com

 

گروه کتابداری و اطلاع رسانی(کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی) دکتر سید علی اکبر فامیل روحانی

خانم فاطمه مریمی

علوم کتابداری و اطلاع رسانی (مقطع دکتری تخصصی این رشته هم در دانشکده دایر است)

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

گروه معارف اسلامی (کارشناسی) آقای هادی شفیعی ناطق
-----------

Hshafie17 @ yahoo.com