دانشکده علوم پایه

تاریخچه دانشکده
با هدف گسترش آموزش عالی در رشته های علوم پایه و تمرکز زدایی در دانشگاه، دانشکده علوم پایه درشهریور 1386 تاسیس گردیده ، هم اکنون در این دانشکده 20 مقطع رشته از کاردانی تا کارشناسی ارشد دایر می باشد . تعداد 43 نفر عضو هیئت  علمی تمام وقت 3 نفر عضو هیئت علمی نیمه وقت و 70 نفر مدرس مدعو، در راستای اهداف تعیین شده آموزشی و پژوهشی، در حال همکاری با این دانشکده می باشند. همچنین تعداد 13 نفر کارمند درحوزه های مختلف دانشکده مشغول به انجام وظیفه می باشند .

از ابتدای تاسیس تا خرداد سال 1395 مهرداد چراغی ریاست این دانشکده را برعهده داشتند که پس از ایشان نیز دکتر سهیل سبحان ادرکانی به عنوان رییس این دانشکده منسوب گردیدند


اهداف دانشکده

دانشکده علوم پایه درراستای اهداف عالیه دانشگاه آزاداسلامی و چشم انداز تعیین شده در واحد همدان درصدد است تا اهداف زیر را با شعار کیفی سازی آموزش و پژوهش دنبال نماید :

 • الف)  پرورش استعداد ها ازطریق آموزش و پژوهش های علمی به منظورکمک به تجهیز و تامین نیروی انسانی متخصص موردنیاز درسطوح استانی و ملی
 • ب) ایجاد امکانات پژوهشی به منظورشناخت وتحلیل پدیده های انسانی واجتماعی، درجهت افزایش توان  علمی در رشته های مختلف علوم پایه و همسوئی با دیگر دانشکده ها و نهادهای مرتبط در سطح استانی برای دست یابی به راه حلهای عملیاتی وکاربردی منطبق بر اسناد توسعه ای استان وکشور
 • ج) گسترش و تعمیم امکانات آموزشی وپژوهشی در زمینه علوم پایه در سطح جامعه
 • د)گسترش مقاطع تحصیلات تکمیلی و ایجاد رشته های تحصیلی، منطبق بر آمایش آموزش عالی دراستان همدان.


وظائف دانشکده

 • الف) آموزش دانشجویان در رشته های مختلف علوم پایه مطابق سرفصل های دروس و با توجه به ضوابط و سیاستهای عالی آموزشی پژوهشی ابلاغی از طرف دانشگاه .
 • ب) انجام پژوهشهای علمی و بنیادی وکاربردی در رشته های مختلف علوم پایه بر حسب نیاز استان وکشور
 • ج) تشکیل و برگزاری سمینارها، همایشها وکنفرانسهای علمی وآموزشی در سطوح مختلف منطقه ای
 • ملی و بین المللی
 • د) ترجمه وتالیف کتب وچاپ و نشر مجلات تخصصی در رشته های مختلف علوم پایه
 • ه) بررسی و پیش بینی نیاز های پرسنلی، تجهیزاتی، وسایل و لوازم مورد نیاز و پیگیری درخصوص  تامین نیازهای سالیانه دانشکده
 • و) رسیدگی به مشکلات آموزشی، پژوهشی و ..... دانشجویان و ارائه راهنماییهای لازم
 • ز) نظارت مستقیم بر حسن انجام وظایف مدیران گروههای آموزشی  ذیربط
 • ح) تهیه گزارشات و ارائه آمار واطلاعات مورد نیاز به مقامات مسئول دانشگاه
 • ط) ارائه  خدمات آموزشی وتحقیقاتی به موسسات، نهادها و سازمانهای استان بر اساس سیاستهای دانشگاه


دستاورد ها

 • انجام 12 طرح تحقیقاتی برون دانشگاهی با ادارات و سازمانها
 • " بیش از 25 طرح درون دانشگاهی
 • ارائه بیش از 120 عنوان مقاله در همایشهای علمی معتبر داخلی و خارجی
 • چاپ بیش از 45 عنوان مقاله در مجلات علمی و پژوهشی ISI,ISC
 • برگزاری 18 سخنرانی علمی توسط گروههای دانشکده
 • برگزاری  10 همایش ملی، منطقه ای، استانی و دانشجویی
 • ثبت 3 اختراع توسط دانشجویان و اساتید دانشکده
 • برگزاری  12 عنوان کارگاه آموزشی و پژوهشی
 • شش انجمن علمی فعال


برنامه های آتی

 • تامین رشته های تحصیلات تکمیلی جدید
 • تاسیس پژوهشکده
 • ایجاد مجلات علمی متعهد و متخصص
 • ایجاد آزمایشگاه های تحقیقاتی مجهز و پیشرفته