چارت تشکیلاتی اداره حقوقی

مرتضي پورنجفي

سمت : رئيس اداره حقوقي
تحصيلات : دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرمشناسي 89

سوابق :

  • كارمند بنياد جانبازان انقلاب اسلامي همدان به مدت 6 سال در سمت هاي مختلف از جمله فرهنگي ، مسئول امور مالي يكي از واحدهاي بنياد ، امور اداري و ...
  • كارشناس امور فرهنگي دانشگاه.
  • از سال 1384 در اداره حقوقي واحد همدان.

 


محمود شريفي ملقب

سمت : كارشناس حقوقي
تحصيلات : ليسانس حقوق از دانشگاه علوم قضائي تهران

سوابق :

  • 22 سال فعاليت حقوقي در ادارات و سازمان هاي مختلف از جمله جهاد سازندگي ، منابع طبيعي ، امور اراضي ، سازمان مخابرات استان همدان در پست هاي رئيس اداره حقوقي و كارشناس حقوقي.
  • داراي پروانه وكالت پايه دادگستري از كانون وكلاي دادگستري.
  • از سال 1388 فعاليت در اداره حقوقي واحد همدان.

ناصر آقامحمدي

سمت : متصدي اداره حقوقي
تحصيلات : ديپلم انساني

سوابق :

  • از سال 1381 تا 1386 فعاليت در حوزه معاونت اداري و مالي.
  • از سال 1386 فعاليت در اداره حقوقي.