لیست رشته های تحصیلی

کاردانی ناپیوسته

 

 

 1. تربیت بدنی- مربیگری
 2. تربیت معلم آموزش دینی وعربی
 3. تربیت معلم آموزش ریاضی
 4. تربیت معلم آموزش زبان انگلیسی
 5. تربیت معلم آموزش علوم تجربی
 6. تربیت معلم آموزش وپرورش بتدایی
 7. تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
 8. تکنولوژی محیط زیست
 9. حسابداری
 10. حفاظت ومرمت بناهای تاریخی
 11. علمی کاربردی برق-قدرت- پست وانتقال
 12. علمی کاربردی برق-قدرت- توزیع
 13. علمی کاربردی برق-قدرت- تولید
 14. علمی کاربردی کتابداری واطلاع رسانی
 15. علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر
 16. کاردان فنی – برق – تاسیسات                                 22/12/88
 17. کاردان فنی برق – علائم الکترونیک                        22/12/88
 18. کاردان فنی برق -الکترونیک
 19. کاردان فنی عمران -آب و فاضلاب
 20. کاردان فنی کارهای عمومی ساختمان
 21. کاردان فنی ماشین ابزار
 22. کاردان فنی مخابرات
 23. مدیریت بازرگانی
 24. مدیریت صنعتی جهانگردی –مدیریت جهانگردی
 25. معماری
 26. معماری سنتی
 27. هنرهای تجسمی- نقاشی

 

 

کاردانی پیوسته

 

 1. علمی کاربردی حسابداری
 2. ساختمان
 3. کامپیوتر
 4. نقشه کشی معماری
 5. تربیت بدنی
 6. ساخت وتولید-قالب سازی
 7. مکانیک خودرو
 8. صنایع شیمیایی
 9. گرافیگ
 10. هنرهای تجسمی (نقاشی )
 11. الکترونیک
 12. الکتروتکنیک – برق صنعتی
 13. الکتروتکنیک – تاسیسات الکتریکی
 14. ساخت وتولید-ماشین افزار

 

 

 

کارشناسی ناپیوسته

 

 

 1. آموزش دینی وعربی
 2. آموزش زبان انگلیسی
 3. آموزش و پرورش ابتدایی
 4. تربیت دبیرتربیت بدنی وعلوم ورزشی
 5. تربیت معلم زبان و ادبیات فارسی
 6. علمی -کاربردی حسابداری
 7. علمی- کاربردی کتابداری و اطلاع رسانی
 8. مدیریت بازرگانی
 9. آموزش ریاضی
 10. آموزش علوم تجربی
 11. محیط زیست
 12. مهندسی کشاورزی علوم  صنایع غذایی
 13. مهندسی تکنولوژی الکترونیک
 14. مهندسی تکنولوژی برق – قدرت
 15. مهندسی تکنولوژی برق-گرایش شبکه های  انتقال وتوزیع
 16. مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید –قالب سازی
 17. مهندسی تکنولوژی ساختمان
 18. مهندسی تکنولوژی عمران
 19. مهندسی تکنولوژی مخابرات – انتقال
 20. مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو
 21. مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر
 22. علمی کاربردی  معماری
 23. هنر های تجسمی

 

 

 

کارشناسی پیوسته

 1. باستان شناسی
 2. تربیت بدنی و علوم ورزشی
 3. تربیت مترجم زبان انگلیسی
 4. جغرافیا طبیعی (ژئومورفولوژی)
 5. حسابداری
 6. حقوق
 7. راهنمایی و مشاوره
 8. روانشناسی -روانشناسی کودکان  استثنایی
 9. روانشناسی عمومی
 10. زبان فرانسه شا خه ادبی
 11. زبان وادبیات انگلیسی
 12. زبان وادبیات عربی
 13. زبان وادبیات فارسی
 14. علمی کاربردی مترجمی خبرانگلیسی
 15. علوم تربیتی- تکنولوژی آموزشی
 16. علوم تربیتی- مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
 17. علوم سیاسی
 18. فقه وحقوق اسلامی
 19. فلسفه وحکمت اسلامی
 20. کتابداری
 21. مدیریت بازرگانی
 22. پرستاری
 23. ریاضی - ریاضی کاربردی
 24. زیست شناسی - علوم جانوری
 25. زیست شناسی مولکولی – میکروبیولوژی
 26. شیمی محض
 27. علوم کامپیوتری
 28. فیزیک – هسته ای
 29. فیزیک- اتمی
 30. فیزیک –حالت جامد
 31. مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست
 32. مهندسی صنایع
 33. علوم و صنایع غذایی
 34. مهندسی برق – الکترونیک
 35. مهندسی برق – قدرت
 36. مهندسی عمران
 37. مهندسی فناوری اطلاعاتIT
 38. مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
 39. مهندسی مکانیک
 40. مهندسی رباتیک
 41. شهرسازی
 42. مرمت و احیای بناهای تاریخی
 43. مهندسی شهرسازی
 44. مهندسی معماری
 45. نقاشی
 46. مرمت آثار تاریخی

 

 

 

 

کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

 

 1. زبان و ادبیات فارسی ( سرفصل دروس وردی 90)
 2. زبان و ادبیات عرب ( سرفصل دروس ورودیهای بعد از سال 90)
 3. آموزش زبان انگلیسی ( سرفصل دروس)
 4. الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی ( سرفصل دروس)
 5. الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و حکمت اسلامی
 6. روانشناسی تربیتی ( سرفصل دروس)
 7. روانشناسی عمومی ( سرفصل دروس)
 8. حقوق جزا و جرم شناسی ( سرفصل دروس) ورودیهای بعد از 90
 9. روابط بین الملل
 10. علوم سیاسی
 11. اندیشه سیاسی در اسلام ( سرفصل دروس)
 12. مدیریت دولتی – خط مشی گذاری عمومی
 13. مدیریت بازرگانی – تجارت الکترونیکی
 14. مدیریت دولتی – بودجه و مالیه عمومی
 15. فرهنگ و زبانهای باستانی ( سرفصل دروس)
 16. باستان شناسی گرایش پیش از تاریخ  ( سرفصل دروس)
 17. مدیریت شهری
 18. حسابداری ( سرفصل دروس)
 19. مدیریت فناوری اطلاعات – مدیریت منابع اطلاعاتی
 20. مدیریت ورزشی ( سرفصل دروس) ( سرفصل دروس گرایش مدیریت راهبردی) ( سرفصل دروس بازاریابی)
 21. بیومکانیک ورزشی
 22. جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 23. جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری ( سرفصل دروس مجتمع ها) ( سرفصل دروس مناطق)
 24. طبیعت گرای ( اکوتوریسم )
 25. علم اطلاعات و دانش شناسی – مدیریت اطلاعات ( سرفصل دروس ورودی 89)
 26. تاریخ هنر ایران باستان
 27. حقوق خصوصی ( سرفصل دروس)
 28. رفتار حرکتی- آموزش تربیت بدنی
 29. رفتار حرکتی-رشد حرکتی
 30. روانشناسی بالینی ( سرفصل دروس)
 31. فیزیولوژی ورزشی-فعالیت بدنی و تندرستی
 32. مترجمی زبان انگلیسی
 33. مدیریت اجرایی ( سرفصل دروس)
 34. مشاوره و راهنمایی
 35. محیط زیست – مدیریت محیط زیست
 36. ریاضی کاربردی – تحقیق در عملیات ( سرفصل دروس الزامی) ( سرفصل دروس اختیاری)
 37. آموزش ریاضی ( سرفصل دروس)
 38. ریاضی – جبر ( سرفصل دروس) ( سرفصل دروس الزامی)
 39. ریاضی کاربردی – آنالیز عددی ( سرفصل دروس) ( سرفصل دروس پیشنهادی)
 40. ریاضی کاربردی – ریاضی فیزیک
 41. ژئوفیزیک – گرانی سنجی ( سرفصل دروس)
 42. فیزیک – اتمی و مولکولی ( سرفصل دروس)
 43. فیزیک – حالت جامد ( سرفصل دروس)
 44. فیزیک – ذرات بنیادی و نظریه میدانها ( سرفصل دروس)
 45. شیمی – شیمی معدنی ( سرفصل دروس)
 46. زیست شناسی – میکروبیولوژی ( سرفصل دروس)
 47. زیست شناسی – علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری ( سرفصل دروس)
 48. زیست شناسی – بیوشیمی گرایش بیوشیمی
 49. زیست شناسی – علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی ( سرفصل دروس) ( سرفصل دروس الزامی و اختیاری)
 50. محیط زیست – آلودگیهای محیط زیست ( سرفصل دروس)
 51. محیط زیست – ارزیابی و آمایش سرزمین ( سرفصل دروس)
 52. محیط زیست – آب و فاضلاب
 53. زیست شناسی-علوم سلولی مولکولی
 54. مهندسی برق – سامانه های برقی حمل و نقل
 55. مهندسی برق – برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی
 56. مهندسی برق – سیستمهای قدرت ( سرفصل دروس)
 57. مهندسی برق – الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
 58. مهندسی صنایع – مهندسی صنایع
 59. مهندسی عمران – زلزله
 60. مهندسی مالی
 61. مهندسی عمران – مهندسی راه و ترابری
 62. مهندسی عمران – ژئوتکنیک ( سرفصل دروس)
 63. مهندسی عمران – سازه
 64. مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی
 65. مهندسی مکانیک – ساخت و تولید
 66. مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی ( سرفصل دروس)
 67. مهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولید
 68. مهندسی مکاترونیک گرایش طراحی رباتها و سیستم های مکاترونیکی
 69. مهندسی مکاترونیک گرایش ارتباطات جنبی – انسان – ماشین – کامپیوتر
 70. مهندسی کامپیوتر – نرم افزار ( سرفصل دروس)
 71. مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیکز ( سرفصل دروس)
 72. مهندسی فناوری اطلاعات- شبکه های کامپیوتری
 73. مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی
 74. مهندسی معماری ( سرفصل دروس)
 75. طراحی شهری ( سرفصل دروس)
 76. برنامه ریزی شهری ( سرفصل دروس)
 77. برنامه ریزی منطقه ای
 78. معماری داخلی

 

 

دکتری تخصصی

 

 

 1. زبان و ادبیات فارسی – ادبیات غنایی
 2. الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث
 3. الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی
 4. روابط بین الملل
 5. حقوق بین الملل عمومی
 6. مدیریت دولتی
 7. مدیریت فن آوری اطلاعات
 8. تربیت بدنی و علوم ورزشی – مدیریت ورزشی
 9. مدیریت ورزشی
 10. علم اطلاعات و دانش شناسی
 11. مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابی
 12. علوم سیاسی-اندیشه های سیاسی
 13. علوم سیاسی-مسائل ایران
 14. ریاضی کاربردی – تحقیق در عملیات
 15. ریاضی – آنالیز
 16. ریاضی کاربردی – آنالیز عددی
 17. فیزیک
 18. شیمی گرایش شیمی آلی
 19. بیوشیمی
 20. زیست شناسی –سلولی مولکولی
 21. مهندسی برق – قدرت
 22. مهندسی محیط زیست
 23. محیط زیست – آلودگی محیط زیست
 24. محیط زیست – آمایش محیط زیست
 25. فلسفه هنر
 26. معماری

 

 

 

 

آمار نهایی

کاردانی ناپیوسته 27

پیوسته 14


کارشناسی ناپیوسته 23

پیوسته 46


کارشناسی ارشد ناپیوسته 78

دکتری 26

 

جمع کل     214

آخرین بروز رسانی: 27دیماه  1394