معرفی معاونت عمرانی

آقای دکتر علی حقایق از دی ماه سال 1388 در سمت معاون عمرانی دانشگاه فعالیت می نماید. ایشان دانشجوی دکترای عمران گرایش ژئوتکنیک دانشگاه علوم و تحقیقات تهران می باشند که امتحان جامع خود را در سال 87 گذرانده اند. ایشان مدرک کارشناسی ارشد و کارشناسی خود را از دانشگاه بوعلی سینا اخذ نموده و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد همدان می باشد. نامبرده از شهریور ماه سال 1386 تا دی ماه 1388 در سمت رئیس اداره طراحی و نظارت و قائم مقام معاونت عمرانی در دانشگاه آزاد اسلامی همدان مسئولیت داشته اند. نامبرده در سابقه همکاری خود با حوزه معاونت عمرانی واحد، در سمت سر ناظر پروژه های ساختمان سلف سرویس مرکزی دانشگاه، ساختمان آموزشی علوم پایه، ساختمان آموزشی مرکز نهاوند و توسعه کتابخانه مرکزی دانشگاه فعالیت داشته اند.