معرفی معاون دانشجویی

دکتر علی اکبر حائری موحد
عضو هیأت علمی گروه الهیات، فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

وی دارای دکترای تخصصی الهیات (فلسفه و کلام اسلامی) از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران ـ در سال  1387، کارشناسی ارشد (فلسفه و کلام اسلامی) دانشگاه قم، در سال1374 و کارشناسی الهیات (فلسفه و کلام اسلامی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، در سال 1373 می باشد.

حائري همچنین  مدرس حوزه شهید شاه آبادی در سالهاي 1373 ـ 1375، سازمان تبلیغات اسلامی همدان، 1373ـ1375، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1376ـ تاکنون، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان 1379 ـ 1382، دانشگاه بوعلی سینا همدان 1382ـ1385، حوزه علمیه مرحوم آخوند همدانی، مقطع سطح دوم، 1383ـ 1390، حوزه علمیه خواهران فدک همدان، مقطع سطح سوم، 1389 ـ تاکنون، دانشگاه پردیس ملایر، مقطع کارشناسی ارشد 1389 ـ تاکنون و بنیاد نهج البلاغه استان همدان، 1388 تا کنون می باشد.

وي در كارنامه كاري خود سوابقی همچون عضويت در  شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در سال هاي 1380 تا 1383، عضو شورای انتظامی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، در سالهاي ـ 1380تا 1383، عضو شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، مسؤول برگزاری امتحانات دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، مدیر گروه الهیات (فقه و حقوق اسلامی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، عضو شورای جذب اساتید حق التدریس دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، عضو کارگروه صلاحیت عمومی هیات اجرایی جذب هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، عضو اصلی تشکل اسلامی رحمت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان و عضو بنیاد نهج البلاغه استان همدان 1388ـ تاکنون را دارد.

حائری موحد تا کنون يك طرح پژوهشی ، 4 مقاله تالیفی و حضور در سمینارها و کنفرانس های ملی و بین المللی را در کارنامه علمي خود دارد.