خبرنامه روا

خبرنامه اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

یک یا دو سال قبل که با همکاران روابط عمومی گرم صحبت و مشغول گفتگو درباره فعالیتهای عرصه روابط عمومی بودیم کم و بیش به این نقطه مشترک فکری رسیدیم که علیرغم داشتن سایت ، وبلاگ ، چاپ و انتشار مداوم و گسترده اخبار در خبرگزاریها و نشریات محلی و کثیرالانتشار دانشگاهی ، بد نیست چاپ یک خبرنامه داخلی مکتوب جهت اطلاع رسانی از سوی روابط عمومی پی گیری گردد. ضمناً پیرامون نام این خبر نامه  هم پیشنهادات متنوعی مطرح گردید اما چون به نتیجه قطعی و جمع بندی کامل نرسیدیم و نیز به این دلیل که جای خالی آن به طور جدی احساس نمی شد به قول مولانا در نوشتن مثنوی مدتی تاخیر شد . اما راستش از طرفی با توجه به حجم کار و فعالیت های گسترده و چشمگیری که در همین مدت یکی  دو ساله اخیر اتفاق افتاد و از سویی نبود امکان دستیابی بسیاری از مخاطبان ، به اخبار درج شده در سایت ها، وبلاگ و خبرگزاری ها و از سویی اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در مورد کارهای بزرگی که  پی درپی در حال انجام می باشد بار دیگر بر آن شدیم تا هر از گاهی با انتشار برگ سبزی به عنوان خبرنامه داخلی که قرار است صرفاً پیرامون فعالیت های واحد یا با ارائه گزارش از افتخارات دانشگاه برگ زرینی  را خلق کرده و تقدیم یکایک مسوولین استادان و همکاران نماییم. تا هم به عنوان یک نقطه عطف در سالی که بنام همت مضاعف مزین گردیده به شمار آید و هم از این همه کار و تلاش و سازندگی در حد وسع و توان این اداره  نمود و آینه ای را به ظهور رسانده باشیم.  مسلماً در این مسیر مشکلاتی وجود خواهد داشت و نقایصی نیز به چشم خواهد خورد که آن دشواری ها را هم در وهله اول با توکل به خدا و در مرحله بعد با انتظار کمک و مساعدت بی دریغ خانواده دانشگاه پشت سر خواهیم گذاشت و در جهت رفع مشکلات و نقایص و تقویت این مسیر که به طور حتم به راه روبه رشد و ترقی واحدمان کمک شایانی خواهد نمود ،تلاش خواهیم کرد.

سال اول - پیش شماره - بهمن 1389 (zip)

سال اول - شماره اول - اسفند 1389 (zip)

سال دوم - شماره سوم - تیر 1390 (zip)

سال دوم - شماره هفتم - اسفند 1390 (zip)