پایگاه های علمی

 • CAB Direct

  CAB Direct is the most thorough and extensive source of reference in the applied life sciences, incorporating the leading bibliographic databases CAB Abstracts and Global Health. CAB Direct provides a convenient, single point of access to all of your CABI database subscriptions.
 • Willey

  Wiley is the international scientific, technical, medical, and scholarly publishing business of John Wiley & Sons, with strengths in every major academic and professional field and partnerships with many of the world’s leading societies
 • Springer

  Providing researchers with access to millions of scientific documents from journals, books, series, protocols and reference works
 • Elsevier Science Direct

  ScienceDirect combines authoritative, full-text scientific, technical and health publications with smart, intuitive functionality so that users can stay informed in their fields and can work more effectively and efficiently
 • Elsevier Scopus

  Scopus is the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature: scientific journals, books and conference proceedings.
 • EBSCO

  EBSCO is the leading provider of research databases, e-journals, magazine subscriptions, e-books and discovery service to libraries of all kinds. For over 70 years, we’ve partnered with libraries to improve research with quality content and technology.
 • WEB OF SCIENCE

  Your ideal single research destination to explore the citation universe across subjects and around the world. Web of Science provides you access to the most reliable, integrated, multidisciplinary research connected through linked content citation metrics from multiple sources within a single interface
 • IEEE

  The IEEE Xplore digital library is a powerful resource for discovery of scientific and technical content published by the IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) and its publishing partners.
 • SID

  مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی ، نمایه رایگان نشریات (مجلات) علمی پژوهشی کشور,ارائه رایگان متن کامل مقالات, اولین و تنها بانک جامع و روز آمد نشریات علمی پژوهشی ایران.
 • Magiran

  بانک اطلاعات نشریات کشور پایگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود.
 • پایگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

  پژوهش در ایرانداک را ده‌ها عضو هیئت علمی و پژوهشگر در پژوهشکده‌ها و آزمایشگاه‌های آن به انجام می‌رسانند. دستاورد این کار، انجام صدها طرح پژوهشی است که به شکل گزارش، کتاب، مقاله نشریه، مقاله همایش، سخنرانی، و میزگرد نیز ارائه می‌شوند.
 • پایگاه استنادی علوم ISC

  بررسی و تحلیل مجلات معتبر فارسی در نظام‌ها و فرآورده‌های چندگانه ISC از سال ۱۳۷۸ تا کنون
  درون دهی و پردازش مجلات معتبر عربی کشورهای اسلامی از سال ۲۰۰۵ تا کنون در فرآورده‌های مختلف نظام ISC
  پردازش و تحلیل مجلات علمی انگلیسی ایران و سایر کشورهای اسلامی از سال ۲۰۰۵ تا و ارائه نتایج آن از طریق فرآورده‌های مختلف ISC جهت دسترس پذیری جامعه علمی