چشم انداز فرهنگی دانشگاه

  • رسیدن به چشم اندازعضویت 20% دانشجویان در مجموعه فرهنگی از طریق بستر سازی و اجرای طرح های نو شامل کانون های دانشجویی ، واحد مشاوره ، مراسم ها و مناسبت ها و اردوها و نشست ها و ....
  • رسیدن  به فضای سرانه فرهنگی به ازای هر دانشجو نیم متر مربع با ایجاد و گسترش محیط اداری فرهنگی ، فرهنگسرا ، دفاتر فرهنگ دانشکده ها ، دفتر کانون های دانشجویی ، مسجد ، نماز خانه ها ، خانه نشریات و سایر اماکن مذهبی و فرهنگی
  • رسیدن به سرانه هزینه کرد فرهنگی به ازای هر دانشجو 15000 ریال با تولید و عرضه محصولات وایجاد  فضای فرهنگی ، مراسم ها ، مناسبت ها ، اردوها ، مسابقات ، اردو ها ، مسابقات ، کانون های دانشجویی ، نشریات و نمایشگاه ها و ...