آرشیو روزانه : ۷ شهریور ۱۳۹۷

انتخاب واحدنهایی نیمسال اول ۹۸-۹۷ از مورخ ۱۷/۰۶/۹۷ لغایت ۲۲/۰۶/۹۷ طبق شرایط وزمانبندی ذیل انجام خواهد شد شرایط لازم جهت انتخاب واحد نهایی : ۱-رعایت دروس پیش نیاز وهم نیاز به عهده دانشجو بوده ودانشگاه هیچ گونه مسئولیتی در این این خصوص ندارد. ۲-  انتخاب واحد با مراجعه به وب سایت دانشگاه از طریق پورتال […]