آرشیو ماهانه : آبان ۱۳۹۷

دکتر محمدمهدی طهرانچی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی مرتضی قائمی را به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان و واحد همدان منصوب کرد. در متن حکم دکتر محمدمهدی طهرانچی آمده است: با توجه به مراتب تعهد و سوابق ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان […]

دانشجویان واجد شرایط شرکت در آزمون جامع نیمسال اول ۹۸-۹۷، به اطلاع میرساند آزمون کتبی مورخ ۹۷/۱۰/۰۷ و آزمون شفاهی مورخ ۰۸ /۱۰/ ۹۷ برگزار خواهد شد” دانشجویان واجد شرایط شرکت در آزمون جامع،می باید در اسرع وقت جهت تحویل ابلاغ شرکت در آزمون جامع نیمسال اول ۹۸-۹۷، حضوراً به آموزش دانشکده مراجعه نمایید، بدیهی […]

یوم الله سیزدهم آبان ماه نقطه عطفی است که استراتژی ملی استبدادستیزی  انقلابیون ایرانی را به استراتژی کلان استبدادستیزی بین المللی پیوند می دهد. ملتی که طعم آزادی و آزادگی را با تمام وجود چشیده است نمی تواند در سطح بین المللی استبداد و زورگویی قدرتهای بزرگ را ذره ای تحمل کند. از این رو، […]