آرشیو روزانه : ۱۲ آذر ۱۳۹۷

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی همدان گفت جایگاه رسانه به اشکال مختلف در فرهنگ و ارتقاء فرهنگی جامعه بر کسی پوشیده و قابل‌انکار نیست به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی همدان مرتضی قائمی در نشست مشترک با مدیر مسئول و سردبیر روزنامه همدان پیام که در دانشگاه آزاد اسلامی همدان برگزار شد گفت ارتقاء فرهنگ […]