آرشیو روزانه : ۹ دی ۱۳۹۷

استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا در چهار دهه پس از انقلاب اسلامی هر کاری که می وانست علیه انقلاب به کار گرفت که از بزرگترین این توطئه ها، تحمیل ۸ سال جنگ تحمیلی و سخت بود و پس از آن نیز جنگ نرم تمام عیاری را در پیش گرفت اما به حول و قوه الهی […]