آرشیو روزانه : ۱ فروردین ۱۳۹۸

به نام آفریدگاربی همتا شکفتن بهار، پایانی است بر خمودگی زمستان و زمزمه ی طراوت نوروز فریادی است، برسکوت سرد دی روز ، نوایی که شادمانی برمی انگیزد و آدمی را به پروردگار آسمانها و زمین و گرداننده زمان فرا می خواند. ترنم آفرینشی نو، در سرآغاز فصلی پر شکوفه، بوم زندگی را به رسم […]