آرشیو روزانه : ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

رییس دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: رشته‌های پزشکی با سلامت و جانآدم‌ها سرکار دارند و با تأسیس رشته پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی همدان موافقم. به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی همدان، سید حبیب اله موسوی بهار در نشست مشترک با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همدان گفت: جامعه پزشکی باید به فکر سلامت و […]