آرشیو روزانه : ۲۰ تیر ۱۳۹۸

مدیرکل تشکل‌های اسلامی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: امروز در یک جنگ تمام عیار هستیم. محمد قربانی عصر امروز در آیین افتتاحیه دوره آموزشی حیات طیبه ویژه تشکل‌های اسلامی سیاسی دانشگا‌های آزاد اسلامی سراسر کشور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان اظهار کرد: امروز در شرایط ویژه هستیم چرا که جهان سلطه با تمام قدرت […]