آرشیو روزانه : ۱۹ خرداد ۱۳۹۹

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان گفت: «انسان فطرتاً عدالتخواه بوده و عدالت کاملاً با نژادپرستی در تناقض و تقابل است؛ بنابراین مردم آمریکا از نژادپرستی، نژادپرستان و سیاست‌های لیبرال نفرت دارند.» تجمع جامعه دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان به‌منظور اعلام همبستگی با جنبش اجتماعی نفس آمریکا و آیین ادای احترام هفت دقیقه‌ای برای […]