آرشیو روزانه : ۲۸ شهریور ۱۳۹۹

📛انتخاب واحد در سامانه آموزشیار به نشانی 👈 http://edu.iau.ac.ir 👉 انجام میشود. 🔷 ورودی های ۹۶ و ماقبل، روز شنبه ۲۹ شهریور؛ 👈 از ساعت ۸ الی ۱۴ و ۲۲ الی ۶ صبح روز بعد 🔷ورودی های ۹۷ و ۹۸ ، روز یکشنبه ۳۰ شهریور؛ 👈 از ساعت ۸ الی ۱۴ و ۲۲ الی ۶ […]