آرشیو روزانه : ۵ بهمن ۱۳۹۹

🛑قابل توجه دانشجویان ارجمند: 🔹شیوه ی امتحانات دروس نظری در ترم جاری به صورت مجازی و در بستر سامانه ی وادانا است. 🔹امتحانات دروس عملی با هماهنگی استاد مربوطه برگزار می شود. ⛔️برنامه ی امتحانی جدید خود را در سامانه آموزشیار به دقت چک کنید، 👇⭕️بعضا دانشجویان بر اساس برنامه ی انتخاب واحد ابتدای سال […]