آرشیو روزانه : ۷ آبان ۱۴۰۰

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه فعالیت های دانشگاه آزاد اسلامی باید مطابق با زیست بوم استان ها ترسیم شود گفت: دانشگاه آزاد اسلامی باید به عنوان قوه عاقله هر شهر، نقش آفرینی جدید برای خود و شهر تعریف کند.   به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد […]