🔺دریافت فایل pdf دفترچه راهنمای ثبت نام دانشگاه آزاد با سوابق تحصیلی سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰

🔹به همراه جدول رشته محل‌ها به‌صورت یکجا

راهنمای صفحات فایل:

🔸 کارشناسی پیوسته: از صفحه ۱ تا ۸۸

🔸کارشناسی ناپیوسته: از صفحه ۸۹ تا ۱۵۵

🔸 کاردانی پیوسته: از صفحه ۱۵۶ تا ۲۲۱

🔸کاردانی ناپیوسته: از صفحه ۲۲۲ تا ۲۸۰

🔺برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به نشانی www.azmoon.org مراجعه کنید