به اطلاع دانشجویان و استادان گرامی می رساند سامانه آموزشیار راه اندازی و به مرحله ی بهره برداری رسیده است:

🌐 آدرس سامانه مدیریت یکپارچه امور آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی ( آموزشیار) edu.iau.ac.ir

🌐 آدرس سامانه پاسخگویی (Ticketing) جهت استفاده دانشجویان و همکاران واحدهای دانشگاه empticket.iau.ir

🌐 آدرس سامانه آموزش ( فابل های آموزشی و راهنمای سامانه) : Amoozeshyar.iau.ir

⭕️با توجه به هماهنگی های صورت گرفته دانشجویان و همکاران گرامی اشکالات احتمالی خود را در سامانه Ticketing درج و در اسرع وقت بررسی و پاسخ داده می شود.

⭕️سامانه Ticketing در دو سطح دانشجویی و سطح همکاران در دسترس می باشد؛

⭕️ جهت ورود به سامانه Ticketing 👈 نام کاربری: کد ملی و 👈 رمز عبور : شماره شناسنامه است.

📛📛 تذکر بسیار مهم: 📛📛
🛑 دانشجویان ارجمند توجه فرمایید: اطلاعات پرتال دانشجویی شما هنوز به طور کامل بر روی سامانه ی آموزشیار بارگذاری نشده است و به مرور انجام می شود، لذا به هیچ وجه نگران نقایصی نظیر 👈 عدم وجود یا نقایص نمرات ترم های پیش، درهم ریختگی های برنامه های درسی و … نباشید.
👆تمامی نقایص سامانه در حال روزآمدسازی و ترمیم روزانه است.

🛑 قابل توجه دانشجویان گرامی،

🔹سامانه ی آموزشیار به نشانی 👈 http://edu.iau.ac.ir 👉
✅جهت ورود به پرتال آموزشی مطابق الگوی زیر عمل کنید:
🔸نام کاربری = از سمت چپ 👈 ۱۷۱+شماره دانشجویی+edu@
🔸کلمه ی عبور= از سمت چپ 👈 ۱۷۱+شماره دانشجویی

❇️مثال:
اگر شماره ی دانشجویی شما 👈 ۹۹۸۸۷۷۶۶ 👉 باشد،
آنگاه نام کاربری شما 👈👈
۱۷۱۹۹۸۸۷۷۶۶@edu
و کلمه ی عبور نیز 👈👈
۱۷۱۹۹۸۸۷۷۶۶

⭕️ ممکن است بعضی از اطلاعات شما کامل نباشد، نگران نباشید، داده ها توسط سازمان در حال انتقال است.

🔹حوزه ی فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی همدان