دانشجویان واجد شرایط شرکت در آزمون جامع نیمسال اول ۹۸-۹۷، به اطلاع میرساند آزمون کتبی مورخ ۹۷/۱۰/۰۷ و آزمون شفاهی مورخ ۰۸ /۱۰/ ۹۷ برگزار خواهد شد”

دانشجویان واجد شرایط شرکت در آزمون جامع،می باید در اسرع وقت جهت تحویل ابلاغ شرکت در آزمون جامع نیمسال اول ۹۸-۹۷، حضوراً به آموزش دانشکده مراجعه نمایید، بدیهی است عواقب ناشی از عدم توجه به اطلاعیه مذکور برعهده شخص دانشجو خواهد بود”

ضمنا جهت اطلاع از زمانبندی و منابع ازمون می توانید به فایل های پیوست مراجعه بفرمایید.

دکترای تخصصی رشته برق

دکترای بیوشیمی

دکترای فیزیک

دکترای تخصصی رشته معماری

دکترای تخصصی مهندسی محیط زیست

دکترای محیط زیست گرایش آلودگی

دکترای محیط زیست گرایش آمایش محیط زیست

دکترای ریاضیات کاربردی تحقیق در عملیات

دکترای زیست سلولی و ملکولی

لیست عناوین دروس و اساتید ممتحن آزمون جامع دکتری تخصصی نیمسال اول ۹۸ – ۹۷ دانشکده علوم انسانی

 

بروزرسانی جدید: