📛انتخاب واحد در سامانه آموزشیار به نشانی 👈 http://edu.iau.ac.ir 👉 انجام میشود.

🔷 ورودی های ۹۶ و ماقبل، روز شنبه ۲۹ شهریور؛
👈 از ساعت ۸ الی ۱۴ و ۲۲ الی ۶ صبح روز بعد

🔷ورودی های ۹۷ و ۹۸ ، روز یکشنبه ۳۰ شهریور؛
👈 از ساعت ۸ الی ۱۴ و ۲۲ الی ۶ صبح روز بعد

⭕️زمان بندی حذف و اضافه ویژه دانشجویانی که از برنامه انتخاب واحد فعلی جامانده اند، در آینده اطلاع رسانی می شود.

 

راهنمای انتخاب واحد PDF