باتوجه به تعطیلات اضطراری دانشگاه‌ها، برای حل مشکل عقب‌ماندگی تحصیلی در این ایام، می‌بایست از تاریخ ۱۱ اسفندماه ۹۸لغایت ۱۵فرودین‌ماه ۹۹ با ورود به سامانه آموزش مجازی دانشگاهیان به نشانی https://ec.nahad.ir و انتخاب گزینه “دوره ویژه تعطیلات اضطراری دانشگاه” درس مجازی را به شکل زیر بگذرانید:

پس از ثبت‌نام/ورود به سامانه، ابتدا اسم درس معارف را انتخاب نمایید.

  • دانشجویان جهت جبران هرجلسه کلاس حضوری لغو شده، بایستی حداقل ۲جلسه از درس آموزش مجازی را بگذرانند.
  • در صورت گذراندن جلسات اضافه، به دانشجویان نمره مثبت تعلق خواهد گرفت.
  • حتما پس از اتمام هر درس مجازی گواهی نامه آن را پرینت بگیرید.