باعنایت به درپیش بودن تعطیلات یک ماهه تابستانی دانشگاه در مرداد ماه سالجاری لطفا به موارد زیر توجه فرمایید:

۱- فارغ التحصیلان محترمی که مدارک فارغ التحصیلی خودرادریافت ننموده اند ضمن اطلاع از آماده بودن مدارک به روشهای ذیل وباهمران داشتن آقایان (کارت پایان خدمت) وخانمها (کارت ملی) دراسرع وقت جهت اخذ آن به اداره دانش آموختگان واحد همدان مراجعه ومدارک خودرادریافت نمایند :

الف: تماس با دفتر تحویل مدارک فارغ التحصیلی جناب آقای شمس آریان بشماره ۳۴۴۸۱۲۵۹-۰۸۱

ب: مراجعه به پورتال دانشجویی خود درسایت واحد همدان – قسمت فارغ التحصیلان – مشاهده وضعیت آماده بودن مدارک

۲- فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت دریافت نموده اند ولی اعتبار آن به اتمام رسیده باهمراه داشتن اصل گواهینامه موقت وکارت شناسایی ملی جهت دریافت اصل دانشنامه خود به اداره دانش آموختگان واحد همدان مراجعه نمایند .

۳- دانشجویانی که جهت اعزام به سربازی ویا ادامه تحصیل درمقاطع بالاتر نیازبه مدارک فارغ التحصیلی دارند نسبت به انجام امور مربوطه وپیگیری روند فارغ التحصیلی خود ازحوزه آموزش واحد اقدام ، تا امکان تحویل مدارک فارغ التحصیلی مورد نیازفراهم گردد .