راهنمای عمومی آزمون آنلاین

🛑 با توجه به اینکه در هفته چهارم امتحانات 👈 برخی از دروس 👉 در بخش آزمون آنلاین پرتال دانشجویی برگزاری می شوند، راهنمای عمومی آزمونهای آنلاین را با دقت ملاحظه کنید.

🔹 آزمونهای آنلاین به سه روش برگزار می گردد:
۱- آزمونهای تستی
۲-آزمونهای تشریحی
۳-آزمونهای تستی- تشریحی
⛔️راهنمای آزمون در هر روش را به دقت مطالعه کنید.

⛔️ آدرس پرتال دانشجویی 👈 http://login.iauh.ac.ir/login.aspx

راهنمای کلی راهنمای آزمون آنلاین با کامپیوتر راهنمای آزمون آنلاین با تلفن همراه